Inloggen
Terug

Omgaan met verschillende participatiebehoeften van bewoners

Gemeenten ervaren dat bewoners op verschillende manieren betrokken willen zijn bij de wijkaanpak. Een relatief klein deel wil actief meedenken met de technische aspecten. Anderen willen tussentijds geïnformeerd worden en pas actief betrokken worden als er een concreet aanbod is. Om alle bewoners mee te krijgen is het daarom belangrijk verschillende vormen van participatie aan te bieden: meeweten, meedenken en meedoen. De gemeente Rotterdam speelt in op deze verschillende behoeften met ‘De Verbindingskamer’. Dit is een initiatief van twee sociale ondernemers om bewoners en instanties dichter bij elkaar te brengen. De Verbindingskamer zet signalen van bewoners door naar het wijkteam, naar taal- en milieucoaches, et cetera. Op deze manier zijn in 2021 90 unieke situaties opgepikt en uitgezet. ‘Mensen voelen zich hierdoor gehoord’, aldus gemeente Rotterdam. 
Lees meer
Omgaan met verschillende participatiebehoeften van bewoners