Inloggen
3. Strategieën identificeren

Strategieën toetsen aan Transitievisie Warmte (TVW)

Draagt bij aan spoor:
C
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Je hebt de strategieën voor het mogelijke, toekomstige energiesysteem getoetst aan de Transitievise Warmte (TVW). In deze visie geeft de gemeente voor alle wijken de kaders aan waarbinnen de wijkaanpak gerealiseerd kan worden. 

Aanpak

Als de gemeente al een Transitievisie Warmte (TVW) heeft, onderzoek dan of de plannen voor de wijkaanpak daarmee overeenkomen. Bij afwijkingen overleg je met de verantwoordelijke collega('s) over de consequenties. Heeft de gemeente nog geen TWV opgesteld, bespreek dan met de verantwoordelijke collega('s) de huidige plannen voor de wijkaanpak, zodat die in de TWV kunnen worden verwerkt. Vind hier een stappenplan voor de Transitievisie Warmte en bijbehorende uitbreiding, beiden van PAW.

Tips

  • In de vorige fase was je al op de hoogte van de TVW, zie knooppunt Koppeling met TVW en RES (fase 2). 
  • Als de gekozen strategieën niet stroken met de TVW, zijn er twee opties: de strategieën aanpassen of in bestuurlijk overleg gaan met de gemeente. 
  • Stel zo nodig de afbakening van het gebied bij als dit de oplossing beter en haalbaar maakt. Zie knooppunt Afbakenen welke gebouwen binnen het gebied vallen (fase 2). Wat is een goede afbakening voor het gebied om door te kunnen gaan naar de volgende fase: Keuzes maken (fase 4)?


Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk