Inloggen
4. Keuzes maken

Inspraakmogelijkheden bieden op Wijkuitvoeringsplan

Draagt bij aan spoor:
A C
Betrokken partijen:

Doel

Je bepaalt als projectgroep hoe bewoners via participatie en inspraak invloed kunnen hebben op de invulling van het Wijkuitvoeringsplan (fase 5). Ook bepaal je wat er gebeurt als niet iedereen het met beslissingen eens is. Het bieden van participatie- en inspraakmogelijkheden is nodig om het Wijkuitvoeringsplan op te kunnen stellen.

Aanpak

Start met de participatievormen die je hebt benoemd bij het knooppunt Passende participatievormen voor bewoners (fase 3). Kijk welke inspraakmogelijkheden passen bij de wensen van de wijkbewoners. Faciliteer bewoners bij hun inspraak op het Wijkuitvoeringsplan. Communiceer op een transparante en eerlijke manier over wat er met de inbreng van bewoners gebeurt en hoe het vervolg daardoor wordt beïnvloed.

Tips

  • Bepaal op welke manier belanghebbenden inspraak hebben bij het opstellen van het Wijkuitvoeringsplan. Bekijk de Handreiking Participatie van het Programma Aardgasvrije Wijken ter informatie. Houd rekening met de wettelijke kaders die de Omgevingswet stelt voor inspraak (nu in voorbereiding). 
  • Bewonersactiviteiten kunnen bewonersparticipatie verhogen. Het stelt bewoners in de gelegenheid om vragen te stellen en hun wensen aan te geven. Voorbeelden van bewonersactiviteiten vind je hier
  • Houd het aantal momenten van inspraak overzichtelijk. Meer is niet altijd beter.
  • Laat bewoners en anderen belanghebbenden weten wat er met hun input gebeurt. Zo voelen mensen zich serieus genomen, krijgen ze een positieve ervaring met het participatieproces en wordt het draagvlak voor de wijkaanpak versterkt.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk