Inloggen
4. Keuzes maken

Inspraakmogelijkheden bieden op Wijkuitvoeringsplan

Draagt bij aan spoor:
A C
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt als projectgroep bepaald in hoeverre en op welke manier bewoners via participatie en inspraak invloed kunnen hebben op de invulling van het Wijkuitvoeringsplan (fase 5). Ook heb je bepaald wat er gebeurt als (een deel van de) bewoners het oneens zijn met beslissingen. Het bieden van participatie- en inspraakmogelijkheden is nodig om het Wijkuitvoeringsplan op te kunnen stellen.

Aanpak

Start met de participatievormen die je hebt benoemd bij het knooppunt Passende participatievormen voor bewoners (fase 3). Bepaal op welke elementen van het Wijkuitvoeringsplan bewoners inspraak kunnen leveren. Maak vervolgens passende combinaties van inspraak & het onderwerp waarop inspraak kan worden gegeven. Communiceer transparant aan bewoners hoe ze inspraak kunnen geven én wat er met hun inbreng gebeurt.

Tips

  • Bepaal op welke manier belanghebbenden inspraak hebben bij het opstellen van het Wijkuitvoeringsplan. Bekijk de Handreiking Participatie van het Programma Aardgasvrije Wijken ter informatie. Houd rekening met de wettelijke kaders die de Omgevingswet stelt voor inspraak (momenteel in voorbereiding). 
  • Bewonersactiviteiten kunnen bewonersparticipatie verhogen. Het stelt bewoners in de gelegenheid om vragen te stellen en hun wensen aan te geven. Voorbeelden van bewonersactiviteiten vind je hier
  • Houd het aantal momenten van inspraak overzichtelijk. Meer is niet altijd beter.
  • Faciliteer bewoners bij hun inspraak op het Wijkuitvoeringsplan.
  • Laat bewoners en andere belanghebbenden weten wat er met hun input gebeurt. Zo voelen mensen zich serieus genomen, krijgen ze een positieve ervaring met het participatieproces en wordt het draagvlak voor de wijkaanpak versterkt.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk