Inloggen
4. Keuzes maken

Inspraakmogelijkheden bieden op Wijkuitvoeringsplan

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Het bieden van participatie- en inspraakmogelijkheden is nodig om het Wijkuitvoeringsplan op te kunnen stellen. Je hebt als projectteam bepaald in welke mate en op welke manier bewoners via participatie en inspraak invloed kunnen hebben op de invulling van het Wijkuitvoeringsplan (fase 5). Ook heb je bepaald wat er gebeurt als (een deel van de) bewoners het oneens zijn met beslissingen.

Aanpak

Start met de participatievormen die je hebt benoemd bij het knooppunt Participatie- en communicatiestrategie opstellen (fase 3). Bepaal op welke elementen van het Wijkuitvoeringsplan bewoners inspraak kunnen leveren. Maak vervolgens passende combinaties van inspraakmogelijkheid en het onderwerp waarop inspraak kan worden gegeven. Communiceer transparant aan bewoners hoe ze inspraak kunnen geven én wat er met hun inbreng gebeurt.

Tips

  • Controleer of de participatiestrategie (fase 1) in overeenstemming is met de inspraakmogelijkheden; zo nee, pas dan één van beide aan.
  • Een verandering van energiesysteem is ingrijpend voor bewoners. Weersta de neiging om de nadelige gevolgen weg te laten of kleiner te maken dan ze zijn. Zo voorkom je problemen in latere fases.
  • Laat de gevolgen voor de bewoners zien in duidelijke bewoordingen en afbeeldingen. Gebruik deze voor de uitnodiging.
  • Biedt verschillende contactmomenten, en gebruik hiervoor een aantal methodes. Bijvoorbeeld e-mail, fysiek, social media en dergelijke.
  • Organiseer fysieke bijeenkomsten op een locatie die dichtbij de bewoner staat. Bijvoorbeeld een wijkcentrum of bibliotheek.