Inloggen
1. Samen starten

Samenwerking woningcorporaties opstarten

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt inzicht in de verschillende woningcorporaties in een wijk, hun organisatiestructuur, besluitvormingsprocessen en hun gewenste rol in het projectteam. Met hun aanzienlijke bezit en kennis van de wijk kunnen woningcorporaties een cruciale rol spelen in de wijkaanpak.

Aanpak

Inventariseer welke woningcorporaties in de wijk bezit hebben. Maak een prioritering en een opzet voor de rolinvulling door de verschillende corporaties, bijvoorbeeld afhankelijk van de grootte van hun woningbezit in de wijk. Ga met de (geprioriteerde) corporaties in gesprek over wat zij willen doen in het project en de mogelijke rolverdeling. Gebruik de andere knooppunten in fase 1 om te kunnen bepalen wie op welk onderdeel een trekkers- of regierol neemt, en voor welke periode. Bespreek de geplande wijkaanpak gezamenlijk.

Iedere woningcorporatie werkt met grootschalige renovatie-, onderhouds- en financieringsplannen. Bespreek met hen welke mijlpalen cruciaal zijn voor het slagen van de warmtetransitie in de wijk en neem daarbij de langetermijnplanning van de woningcorporaties mee. Wanneer staan grote onderhoudswerkzaamheden of renovaties gepland? Waar sluit de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) wel en niet aan op de tijdlijn van de wijktransitie? Het afstemmen op natuurlijke onderhoudsmomenten uit het MJOP helpt bij het efficiënt plannen en prioriteren van de wijkaanpak en maakt het voor woningcorporaties makkelijker om aan te sluiten.

Tips

  • Zorg dat woningcorporaties voldoende tijd krijgen voor gedachtevorming en besluitvorming, omdat zij rekening moeten houden met de bestaande onderhouds- en financieringsplannen.
  • Woningcorporaties met veel bezit in een wijk, zijn sneller geneigd een trekkers- of regierol te nemen. Ook vinden ze het belangrijk een stem te hebben in de prioritering van de te nemen stappen.
  • Benut de kennis van woningcorporaties over de demografie en de technische en sociaaleconomische kwaliteit van een wijk of buurt. Woningcorporaties kennen de leefbaarheidsproblemen of technische problemen in een buurt. Ze hebben inzicht in groei- en krimpwijken en in de behoeften van een wijk, zoal toekomstbestendige, eengezinswoningen. Zie Beeld vormen van de wijk (fase 1) en Woon- en wijkwensen verkennen (fase 2).
  • Woningcorporaties zijn bij beslissingen over woningaanpassingen afhankelijk van de instemming van minstens 70% van de huurders. De woningcorporatie kan de gemeente vragen hierin te ondersteunen.
  • Gebruik de informatie van woningcorporaties om in een vroeg stadium een gedetailleerd beeld te vormen van het sociaal-economische karakter van een wijk/ gebied.
  • Bekijk de missies en visies van woningcorporaties. Sociale doelstellingen geven inzicht in de afwegingen die woningcorporaties maken bij beslissingen. 
  • Woningcorporaties bezitten zo’n 30% van alle woningen in Nederland. Corporaties spelen een grote rol in de transitie naar een duurzame, circulaire woningvoorraad door de renovatie van hun woningbezit zo circulair mogelijk uit te voeren. In het Handboek Circulair Renoveren Woningcorporaties vind je een overzicht van de kennis op het gebied van circulair renoveren, specifiek voor corporaties. Zie dit als interessante te verbinden opgave. 

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk