Inloggen
1. Samen starten

De juiste partijen aan tafel

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

In de verkenningsfase stel je een goed projectteam samen, bestaande uit vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden in de wijk. Vaak zijn woningcorporaties en grotere vastgoedeigenaren belangrijke partijen. 

Aanpak

Maak een stakeholderanalyse van de belanghebbenden in de wijk. Gebruik de stakeholdermatrix om voor elke partij inzichtelijk te maken in welke mate die partij belang heeft bij de wijkaanpak en hoeveel invloed zij kan uitoefenen. 

Tips

  • Maak een stakeholderanalyse om in kaart te brengen welke belanghebbenden betrokken moeten worden, wanneer ze betrokken moeten worden en wat hun rol is. Mogelijke betrokkenen zijn gemeente, bewoners, professionele vastgoedeigenaren, woningcorporaties, de netbeheerder, maar ook zakelijke verhuurders en particuliere verhuurders. Vind er meer onderaan deze pagina
  • Begin liever klein met een groepje enthousiastelingen, dan met veel partijen die niet echt gemotiveerd zijn. Focus op vastgoedeigenaren en partijen die de ambitie hebben om de wijkaanpak tot een succes te maken en daarin een doorslaggevende rol kunnen vervullen.
  • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Stakeholders".

Uit de praktijk

Samen leren bevordert de samenwerking

De gemeente Zeist organiseert elke maand een lunch met het projectteam van de wijkaanpak. Ook wordt er geregeld een excursie ondernomen om te kijken hoe andere gemeenten de wijkaanpak aanpakken. Dit heeft meerdere voordelen. De excursies hebben een leerdoel in plaats van een prestatiedoel. Dus: we zijn hier om met elkaar te leren in plaats van: dit moet bereikt worden. De leden van het projectteam leren elkaar daardoor beter kennen, weten beter wat ze aan elkaar hebben en gaan elkaar meer vertrouwen. De ervaringen van de excursies worden vervolgens vertaald naar de eigen gemeente. Zo ontwikkelen gemeente en projectteam een eigen visie.
Samen leren bevordert de samenwerking

Uit de praktijk

Alle stakeholders in Zeist in beeld

De gemeente Zeist werkt nauw samen met het projectteam, met daarin primaire stakeholders als de netbeheerders en woningcorporaties. Samen hebben zij een stakeholdersanalyse uitgevoerd met behulp van deze tool. Alle secundaire stakeholders zoals het waterschap en energiemaatschappijen zijn in kaart gebracht en ingedeeld in 4 groepen: meebeslissers, meedenkers, meewerkers en partijen die mee-geinformeerd worden. Zo kreeg de gemeente een goed beeld wie zij wanneer moet betrekken en hoe de communicatie en relatie met elke stakeholder moeten zijn. De stakeholdersanalyse is eerst voor de hele gemeente in het algemeen uitgevoerd en vervolgens verdiepend voor elke wijk apart.
Meer informatie
Alle stakeholders in Zeist in beeld