Inloggen
Terug

De juiste partijen aan tafel

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

In de verkenningsfase stel je een goed projectteam samen, bestaande uit vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden in de wijk. Vaak zijn woningcorporaties en grotere vastgoedeigenaren belangrijke partijen. 

Aanpak

Maak een stakeholderanalyse van de belanghebbenden in de wijk. Gebruik de stakeholdermatrix om voor elke partij inzichtelijk te maken in welke mate die partij belang heeft bij de wijkaanpak en hoeveel invloed zij kan uitoefenen. 

Tips

  • Maak een stakeholderanalyse om in kaart te brengen welke belanghebbenden betrokken moeten worden, wanneer ze betrokken moeten worden en wat hun rol is. Mogelijke betrokkenen zijn gemeente, bewoners, professionele vastgoedeigenaren, woningcorporaties, de netbeheerder, maar ook zakelijke verhuurders en particuliere verhuurders. Vind er meer onderaan deze pagina
  • Begin liever klein met een groepje enthousiastelingen, dan met veel partijen die niet echt gemotiveerd zijn. Focus op vastgoedeigenaren en partijen die de ambitie hebben om de wijkaanpak tot een succes te maken en daarin een doorslaggevende rol kunnen vervullen.
  • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Stakeholders".

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk