Inloggen
1. Samen starten

De juiste partijen aan tafel

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt een projectteam samengesteld voor de startfase van de wijkaanpak. Dit team bestaat uit verschillende belanghebbenden in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan woningcorporaties en bewonersinitiatieven. Met dit projectteam leg je de basis voor een stabiele samenwerking voor de komende jaren. 

Aanpak

Maak een stakeholderanalyse van de belanghebbenden in de wijk. Breng in kaart welke partijen belang hebben bij het verduurzamen van de wijk en waar en hoeveel invloed zij hebben. De hiernavolgende zes knooppunten nemen je mee langs de belangrijkste stakeholders en geven je inzicht in hun rol, wie sluit zich bijvoorbeeld aan bij het projectteam, en de mogelijke onderlinge samenwerking. 

Tips

  • Begin liever met een kleine groep enthousiastelingen, dan met veel partijen die niet echt gemotiveerd zijn. Vanuit deze enthousiaste groep kun je verder bouwen aan een solide samenwerking. Heb aandacht voor zowel vastgoedeigenaren met veel bezit in de wijk als partijen die de ambitie hebben om de wijkaanpak tot een succes te maken en daarin een doorslaggevende rol kunnen vervullen. 
  • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Stakeholders".
  • Vraag collega’s (in de gemeentelijke organisatie of bijv. de lokale energiecoöperatie) welke stakeholders zij noemen voor het projectteam om jouw eigen blinde vlekken in kaart te brengen. 
  • Voer ook het gesprek over de vraag ‘wie zit er niet aan tafel, maar is wel belangrijk?’ Dat kunnen missende partijen zijn die je nog moet zoeken, maar kunnen ook flora & fauna zijn, toekomstige bewoners, toekomstige generaties, etc. 
  • Realiseer je dat  de samenstelling van dit team kan veranderen als de situatie in de wijk verandert.