Inloggen
1. Samen starten

De juiste partijen aan tafel

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt een projectteam samengesteld voor de startfase van de wijkaanpak. Dit team bestaat uit verschillende belanghebbenden in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan woningcorporaties en bewonersinitiatieven. Met dit projectteam leg je de basis voor een stabiele samenwerking voor de komende jaren. 

Aanpak

Maak een stakeholderanalyse van de belanghebbenden in de wijk. Gebruik de stakeholdermatrix (download 220kb) om voor elke partij inzichtelijk te maken in welke mate die partij belang heeft bij de wijkaanpak en hoeveel invloed zij kan uitoefenen. Deze en de volgende 6 knooppunten nemen je mee langs belangrijkste stakeholders en geven je inzicht in hun rol en de mogelijke onderlinge samenwerking. 

Tips

  • Begin liever met een kleine groep enthousiastelingen, dan met veel partijen die niet echt gemotiveerd zijn. Focus op vastgoedeigenaren met veel bezit in de wijk en partijen die de ambitie hebben om de wijkaanpak tot een succes te maken en daarin een doorslaggevende rol kunnen vervullen. 
  • Vraag collega’s (in de gemeentelijke organisatie of bijv. de lokale energiecoöperatie) welke stakeholders zij noemen voor het projectteam om jouw eigen blinde vlekken in kaart te brengen. 
  • Realiseer je dat dit het begin is, maar dat de samenstelling van dit team kan veranderen als de situatie in de wijk verandert. 
  • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Stakeholders".
  • Voer ook het gesprek over de vraag ‘wie zit er niet aan tafel, maar is wel belangrijk?’ Dat kunnen missende partijen zijn die je nog moet zoeken, maar kunnen ook flora & fauna zijn, toekomstige bewoners, toekomstige generaties, etc.