Inloggen
1. Samen starten

Fase 0: Klaar voor de start

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Voordat je echt van start gaat met een wijkgerichte aanpak heb je de nodige voorbereidingen getroffen zodat je daar ook klaar voor bent.  Hiermee heb je ervoor gezorgd dat ieder project de juiste basis heeft om op voort te kunnen bouwen en zo kunnen regret-scenario’s worden voorkomen. 

Aanpak

Er zijn drie onderwerpen die voorbereiding vereisen voordat je met de wijkaanpak begint: de organisatie, de check met relevante planningen en de informatie over het gebied (zie ook hieronder). Deze onderwerpen zullen nog verder uitgewerkt worden gedurende de wijkaanpak. Dat betekent dat deze op dit moment vaak niet volledig afgevinkt kunnen worden, maar wel dat je er over nagedacht hebt en er de eerste noodzakelijke stappen voor genomen hebt.

  1. Download de checklist hier.  
  2. Vul in het overzicht per checkpunt de status en eventueel te nemen acties in.
  3. Vul onderaan de datum aan waarop je het overzicht aanpast.
  4. Upload het overzicht via het logboek hieronder in het knooppunt.
  5. Geformuleerde acties kun je onder Acties ook aan het knooppunt toevoegen, en eventueel aan teamleden toebedelen.

Tips

Je kunt ook de gemeenteraad vragen naar haar regierol, met de vraag ‘Waar gaan we naartoe?’. Deze informatie is ook te vinden in het samen bekijken van de Transitievisie Warmte, de omgevingsvisie en duurzaamheidsambities van de gemeente. Zie ook deze wegwijzer om nieuwe raadsleden te introduceren in hun rol in de warmtetransitie.