Inloggen
1. Samen starten

Gezamenlijke ambitie voor de wijk opstellen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Het projectteam heeft een gezamenlijke en integrale ambitie voor de wijk opgesteld die richting geeft aan de wijkaanpak.

Aanpak

In dit proces breng je informatie samen die je in eerdere knooppunten hebt verzameld. Allereerst inventariseer je als projectteam welke thema’s je in ieder geval mee wil en moet nemen. Dat gaat uiteraard over doelstellingen met betrekking tot het aardgasvrij(-ready) maken van de wijk. Neem daarnaast ook andere relevante opgaven mee, zoals natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, woonlasten en leefbaarheid. Vervolgens bepaal je per thema een ambitie of doelstelling die je met deze wijkaanpak wilt bereiken.  

Tips

  • Deze oefening uit het Werk- en Doeboek van Transform helpt je om op basis van de belangen van alle stakeholders te zoeken naar gemeenschappelijk belang.
  • Gebruik de tool ‘Kwaliteitskaders van de wijk’ (ontwikkeld door Stroomversnelling) om inzicht te krijgen in de thema’s die onderdeel kunnen worden van de wijkaanpak. 
  • Haal inspiratie uit voorbeelden uit andere gemeenten. In de inspiratiereeks opgaven verbinden in de wijk van Platform31 lees je allerlei voorbeelden.
  • Concretiseer containerbegrippen met het projectteam. Denk aan begrippen als “woonlastenneutraliteit”, “no-regret maatregelen” en “participatie”. Wat verstaan jullie hier als projectteam onder? Gebruik eventueel de werkvorm uit het Werk- en Doeboek van Transform. Wanneer je deze containerbegrippen hebt gedefinieerd, kun je hier ook beter over communiceren met bewoners en andere belanghebbenden.
  • Om achteraf te kunnen bepalen of de ambitie behaald is, heb je meetbare / toetsbare criteria nodig. Stel dit bij de start vast op om verwarring en onenigheid te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan: aantal aardgasvrije woningen of afname van CO2-uitstoot.