Inloggen
1. Samen starten

Gezamenlijke ambitie voor de wijk opstellen

Draagt bij aan spoor:
B C F
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Het projectteam heeft een gezamenlijke en integrale ambitie voor de wijk opgesteld die richting geeft aan de wijkaanpak. 

Aanpak

In dit proces breng je informatie samen die je in eerdere knooppunten hebt verzameld. Allereerst inventariseer je als projectteam welke thema’s je in ieder geval mee wil en moet nemen. Dat gaat uiteraard over , doelstellingen met betrekking tot het aardgasvrij(-ready maken van de wijk). Neem daarnaast ook andere relevante opgaven mee, zoals natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, woonlasten en leefbaarheid. Vervolgens bepaal je per thema een doelstelling/ambitie die je met deze wijkaanpak wilt bereiken.  

Tips

  • Deze oefening uit het Werk en Doeboek van Transform helpt je om op basis van de belangen van alle stakeholders te zoeken naar gemeenschappelijk belang.
  • Gebruik de tool ‘Kwaliteitskaders van de wijk’ (ontwikkeld door Stroomversnelling) om inzicht te krijgen in de thema’s die onderdeel kunnen worden van de wijkaanpak. 
  • Haal inspiratie uit voorbeelden uit andere gemeenten. In de inspiratiereeks opgaven verbinden in de wijk’van Platform31 lees je allerlei voorbeelden.
  • Concretiseer containerbegrippen met het projectteam. Denk aan begrippen als “woonlastenneutraliteit”, “no-regret maatregelen” en “participatie”. Wat verstaan jullie hier als projectteam onder? Gebruik eventueel de werkvorm (link) uit het Werk- en Doeboek van Transform. Wanneer je deze containerbegrippen hebt gedefinieerd, kun je hier ook beter over communiceren met bewoners en andere belanghebbenden.
  • Om achteraf te kunnen bepalen of de ambitie behaald is, heb je meetbare/ toetsbare criteria nodig. Stel dit bij de start vast op om verwarring en onenigheid te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan: aantal aardgasvrije woningen zijn of afname van CO2-uitstoot.Uit de praktijk

Tijd is geld

In het overleg tussen de gemeente Apeldoorn, projectontwikkelaars en woningcorporaties bleken de duurzaamheidseisen een struikelblok waarover eindeloos werd gesproken. Dit leidde tot vertraging en extra kosten. Gemeenteambtenaren berekenden wat enkele maanden vertraging kostte en boden dat bedrag als subsidie aan. Daarmee was de overeenkomst snel gesloten. 
Tijd is geld

Uit de praktijk

Wat doe je bij een startbijeenkomst?

Bij een startbijeenkomst in het Prinseland - het Lage Land kwamen alle vertegenwoordigers, de gemeente en de projectleiders van de twee woningcorporaties in het gebied bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst werd besproken wat ieders belangen en prioriteiten waren en welke werkafspraken konden worden gemaakt om gezamenlijk stappen te zetten. De startbijeenkomst werd begeleid door onafhankelijke procesadviseurs, zodat de gemeente als een van de partijen kon deelnemen aan de bijeenkomst.
Wat doe je bij een startbijeenkomst?