Inloggen
1. Samen starten

Gesprek met projectpartners over individuele ambities en belangen

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Voor iedereen in het projectteam is het helder wat de belangen en prioriteiten van de deelnemende organisaties in het projectteam zijn. Hiermee creëer je de randvoorwaarden waarbinnen de wijkaanpak uitgevoerd kan worden.

Aanpak

Samenwerken met verschillende stakeholders vereist een open agenda. Bereid als projectleider een gesprek voor over individuele ambities en gezamenlijke ambities voor de wijk. Besef dat deze ambities en belangen kunnen gaan over thema’s in de energietransitie, maar ook over andere opgaven en randvoorwaarden die belangrijk zijn voor de stakeholders. Neem tijdens dit gesprek de tijd om elkaar te leren kennen, onderken verschillende belangen en bespreek mogelijke risico’s. Gebruik onderstaande tips om een passende werkvorm en voorbereiding te vinden. 

Tips

  • Gebruik als basis de informatie die je al hebt opgehaald tijdens de verkennende gesprekken met individuele (project)partners in de wijk. 
  • Bespreek ook de persoonlijke ambities van de projectteamleden. Deze hoeven niet altijd precies te passen bij de ambities van de organisatie die zij representeren, maar hebben wel invloed op de samenwerking. Gebruik deze werkvorm uit het Werk- en Doeboek van Transform om individuele ambities te verduidelijken.
  • De energietransitie is complex, er bestaat geen eenduidige beste oplossing. Door verschillende perspectieven te verenigen kun je als projectteam tot een passende aanpak komen. Dat vraagt van alle leden van het projectteam dat ze openstaan voor het delen van hun eigen perspectief, en bereid zijn om daarover in dialoog te gaan met elkaar.
  • Kies de juiste locatie, tijdstip en ruimte voor het gesprek. Om transparant en open te vertellen over belangen is een veilige setting nodig. Zorg daarom voor een locatie met voldoende privacy, voldoende tijd voor dit gesprek, en werk aan een sfeer waarin mensen zich durven uitspreken. 
  • Duidelijke communicatie tussen de projectteamleden is van groot belang. Stel expliciete vragen om van elkaar te leren wat jullie nachtmerries, ambities en belangen zijn. Denk aan: Waar droom je van (ambitie)? Wat is je nachtmerrie (risico)? Wat ben je bang dat misgaat (randvoorwaarde)?