Inloggen
1. Samen starten

Duidelijkheid over het verhaal van het traject

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Het projectteam en de bijbehorende interne organisaties weten wat de aanleiding voor, de motivatie achter en het einddoel van de wijkaanpak is. Daarmee is ook de hoofdboodschap van de aanpak duidelijk. 

Aanpak

In dit knooppunt werkt het projectteam het gezamenlijke verhaal en daarmee de hoofdboodschap van de wijkaanpak uit. Kijk hiervoor naar wat is opgehaald in de knooppunten Beeld vormen van de wijk en Gezamenlijke ambitie voor de wijk opstellen erbij. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de geschiedenis en context van de wijk. Bevraag zoveel mogelijk mensen, ook bij de gemeenten, om hier goed zicht op te krijgen. Bedenk wat je als projectteam wilt uitdragen naar zowel de wijk als de interne organisaties gelinkt aan het projectteam. 

Formuleer als projectteam helder de centrale boodschap die je aan bewoners wil overbrengen als het over de energietransitie gaat. Maak deze boodschap herkenbaar en verweef dit met het verhaal van de wijk. Vind hierbij een passende positie op het spectrum van "De wijk moet nu eenmaal van het aardgas af" tot aan "We gaan bewoners helpen om de leefbaarheid van hun wijk te verhogen".

Tips

  • Gebruik storytelling-technieken om er één verhaal van te maken. Sluit met het verhaal aan op wat er in de wijk leeft. Wellicht heeft de aanpak als hoofddoelstelling een nieuwe weginfrastructuur of de herontwikkeling van de wijk. Aardgasvrij worden kan best een afgeleid doel zijn. 
  • Het vertrekpunt van een wijk is heel belangrijk. Wat is de boodschap die je wil overbrengen? Is de boodschap dat elk gebouw meteen van het aardgas af moet of wil je eerst de behoeften van bewoners in kaart brengen en van daaruit stap-voor-stap van het aardgas af?
  • Het lijkt een open deur, maar bereid je goed voor voordat je gaat communiceren met belanghebbenden. Verzamel alvast technische en sociale informatie zodat je antwoord kunt geven op vragen die worden gesteld. Met een goede start en gedegen informatie maak je een betrouwbare indruk.
  • De energietransitie is nog maar net begonnen. In dit stadium van de energietransitie komen we nog telkens nieuwe en onverwachte situaties tegen. Breng focus aan, stel een duidelijk doel. Laat je niet teveel afleiden door steeds weer nieuwe mogelijkheden.