Inloggen
1. Samen starten

Projectteam communiceert met zijn interne organisaties

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

De projectteamleden hebben de gezamenlijke ambitie en afspraken gecommuniceerd in hun interne organisaties. Er is helderheid over waar het mandaat van het projectteam(lid) stopt en waar de autonomie van de eigen organisatie begint. 

Aanpak

Alle projectteamleden gaan met hun eigen organisaties het gesprek aan over de startfase van de Wijkaanpak. Denk hierbij aan het benoemen van de volgende zaken:

  • Beschrijving van het (gezamenlijk doorlopen van) het proces
  • Gezamenlijke ambities voor de wijk
  • Samenwerkingsvorm en werkafspraken 
  • Het verhaal van de wijk 

Een gezamenlijk opgesteld document met daarin de belangrijkste informatie en ‘het verhaal van de wijk’ kan hierbij helpen. Projectteamleden zijn verantwoordelijk om eventuele onduidelijkheden en knelpunten te signaleren. Heeft het projectteam zaken over het hoofd gezien? Dan kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden tussen het projectteam en de betreffende organisaties. 

Tips

  • Verwar het voorleggen van de ambitie en proces niet met een uitnodiging tot mee brainstormen over wat zou moeten gebeuren. Dit is geborgd in het proces dat het projectteam doorlopen heeft. 
  • Bespreek in het projectteam welke vragen er leven binnen de betrokken interne organisaties. Wanneer dezelfde vragen terugkomen, kan het betekenen dat bepaalde afspraken aangescherpt moeten worden of dat bepaalde elementen uit het verhaal van de wijk aangepast moeten worden. 
  • Zorg ervoor dat grotere organisaties alle relevante afdelingen bereiken. Informatie over de wijkaanpak is niet alleen relevant voor collega’s die zich bezighouden met duurzaamheid. Denk ook aan communicatie, financiën, de juridische afdeling, etc. 
  • Bespreek hoe je de gemeenteraad en het college van B en W op de hoogte houdt en brengt. Zorg dat de wethouder(s) en daarmee het college van B en W aangehaakt is. Heb aandacht voor de relatie tussen de betrokken ambtenaren uit het projectteam en de gemeenteraad. Hoe en wanneer communiceer je over het proces? Hoe zorg je dat de raad op de hoogte blijft van inhoudelijke ontwikkelingen en hoe en wanneer betrek je hen bij te maken keuzes?