Inloggen
6. Realisatie en nazorg

Interesse voor vervolgstappen inventariseren bij bewoners

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Als bewoners en gebouweigenaren ervoor hebben gekozen om stapsgewijs over te gaan naar een nieuw energiesysteem, blijf je de interesse in vervolgstappen inventariseren. Je houdt bewoners en eigenaren betrokken. 

Aanpak

Als je hebt samengewerkt met een in bewonerscommunicatie gespecialiseerde marktpartij, vraag hen dan de communicatie voort te zetten. Soms komen werkzaamheden in het huis in een bepaalde fase slecht uit, terwijl dit een jaar later ineens anders kan zijn, bijvoorbeeld als een klein kindje naar de kinderopvang is. Ook financieel kunnen er mogelijkheden zijn ontstaan. Bovendien zijn de positieve voorbeelden in de straat een prikkel om alsnog aan te haken. Het beperken van warmtevraag is ook in een aardgasvrij huis van groot belang.

Tips