Inloggen
6. Realisatie en nazorg

Evalueren van het effect van genomen renovatiemaatregel(en)

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Het effect van de genomen maatregelen wordt regelmatig gemeten volgens vooraf bepaalde indicatoren. Dit zijn bijvoorbeeld energieprestaties, woongenot en woonlasten. Ook is duidelijk wat er gebeurt als het gewenste effect niet wordt bereikt. 

Aanpak

Verzamel data, bijvoorbeeld data uit slimme meters en van de warmteleverancier, door enquêtes af te nemen, met keukentafelgesprekken of warmtescans van de woningen. Rapporteer op basis van de data. Er volgen meer wijken en het documenteren van de resultaten is belangrijk om geleerde lessen vast te leggen maar ook om aansprekende voorbeelden beschikbaar te hebben. Lessen kunnen ook direct ingezet worden in de wijk bij een stapsgewijze aanpak en als niet alle woningen tegelijkertijd worden aangepakt. 

Tips

  • Door de energietransitie bevatten gebouwen steeds complexere installaties en systemen. Monitoring van de prestaties en het functioneren van deze systemen is belangrijk, maar vraagt ook inspanning van verschillende partijen. Deze handleiding biedt houvast bij het invullen van deze monitoringsystemen, óók voor niet NOM-woningen.
  • Denk bij evaluatiepunten aan: comfort, gebruiksgemak, verbruik van stroom, andere typen energie en de kosten per maand 
  • Zorg dat je tijdens de uitvoering zo vroeg mogelijk inzicht hebt in het effect van de maatregelen en de tevredenheid van de bewoners. Dit geeft je de mogelijkheid om de aanpak tijdens de uitvoering bij te stellen en te verbeteren.
  • Gebruik de uitkomsten van dit knooppunt om eerlijk te Binnen de wijk te communiceren over bewonerservaringen (fase 6). Idealiter helpt deze communicatie voor het wekken van Interesse voor vervolgstappen bij bewoners (fase 6).

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk