Inloggen
6. Realisatie en nazorg

Evalueren van het effect van genomen renovatiemaatregel(en)

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt als projectgroep bepaald hoe het effect van de genomen maatregelen wordt gemeten. Indicatoren zijn bijvoorbeeld energieprestaties, woongenot en woonlasten. Je bepaalt ook wat er gebeurt als het gewenste effect niet wordt bereikt. 

Aanpak

  • Methodes voor evaluatie: enquetes afnemen, keukentafel-gesprek, meten energieverbruik, warmtescan van het huis
  • Methode voor monitoring van energieprestaties, kijk op de Monitoringnorm.
  • Door de energietransitie bevatten gebouwen steeds complexere installaties en systemen. Monitoring van de prestaties en het functioneren van deze systemen is belangrijk, maar vraagt ook inspanning van verschillende partijen. Deze handleiding biedt houvast bij het invullen van deze monitoringsystemen, óók voor niet NOM-woningen.Tips

  • Denk bij evaluatiepunten aan: comfort, gebruiksgemak, verbruik van stroom, andere typen energie en de kosten per maand 
  • Zorg dat je tijdens de uitvoering zo vroeg mogelijk inzicht hebt in het effect van de maatregelen en de tevredenheid van de bewoners. Dit geeft je de mogelijkheid om de aanpak tijdens de uitvoering bij te stellen en te verbeteren.
  • Gebruik de uitkomsten van dit knooppunt om eerlijk te Binnen de wijk te communiceren over bewonerservaringen (fase 6). Idealiter helpt deze communicatie voor het wekken van Interesse voor vervolgstappen bij bewoners (fase 6).


Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk