Inloggen

Het Wijkkompas geeft inzicht in wat er allemaal bij een wijkaanpak komt kijken; van de fases, tot allerlei belanghebbenden. Ga direct met het Wijkkompas aan de slag door op onderstaande figuren te klikken.  

Twee sporen

In elke fase van het proces kun je vanuit verschillende perspectieven naar het proces kijken: vanuit sociaal-maatschappelijke of vanuit technisch-economische perspectieven. Die perspectieven noemen we sporen.

Twee Sporen

 

Het Wijkkompas biedt inzicht in de perspectieven en belangen van de verschillende belanghebbenden die onderdeel zijn van een wijkaanpak. Hierin onderscheiden we twee sporen: een sociaal-maatschappelijk spoor en een technisch-economisch spoor. Gedurende het hele proces van de wijkaanpak is het belangrijk om aandacht te hebben voor beide sporen. 


A.  Het sociaal-maatschappelijke spoor:

Binnen het sociaal-maatschappelijke spoor in een wijkaanpak zijn drie aspecten van belang: 

  • Bewoners doen mee: De wensen, belangen en perspectieven van de bewoners worden zorgvuldig meegenomen in de wijkaanpak. Bestaande netwerken en structuren binnen de wijk worden benut. Bewoners en bewonersinitiatieven worden betrokken bij het proces en krijgen de ruimte om een rol te spelen in de wijkaanpak.
  • Zakelijke vastgoedeigenaren doen mee: De belangen en perspectieven van woningcorporaties, particuliere verhuurders en eigenaren van utiliteitsbouw worden meegenomen in de wijkaanpak. De mate van het bezit in de wijk en energievraag maken dat zakelijke vastgoedeigenaren meer of juist minder betrokken kunnen zijn in het proces.
  • Besluitvorming verloopt zorgvuldig en transparant: Beleidsmakers en besluitvormers vullen hun regierol in op een manier die past bij de wijk. De perspectieven en belangen van alle belanghebbenden worden zorgvuldig meegenomen in het besluitvormingsproces. Het besluitvormingsproces verloopt transparant en het is duidelijk op basis waarvan en door wie besloten wordt. Belanghebbenden worden frequent op de hoogte gehouden en krijgen ook de ruimte om inspraak te hebben op de besluitvorming, biijvoorbeeld via zienswijzen, inspraakavonden of burgerberaden.
     

B. Het technisch-economische spoor: 

Binnen het technisch-economische spoor in een wijkaanpak zijn drie aspecten van belang: 

  • Overstap is betaalbaar en financierbaar: Alle belanghebbenden, waaronder bewoners, zakelijke vastgoedeigenaren en de gemeente, kunnen de maatregelen die nodig zijn voor een duurzame woning of wijk betalen dan wel financieren. De benodigde investeringen en kosten worden op een juiste manier verdeeld.
  • Er is voor alle gebouwen passend renovatieaanbod: Iedere wijk, straat en gebouw zijn anders. Voor elk gebouw is er een passend renovatieaanbod beschikbaar, met de juiste technologische oplossing. Oplossingen dragen bij aan duurzame woningen en aan de leefkwaliteit van de wijk als geheel.
  • Energienetwerk is betrouwbaar en fossielvrij: Het energienetwerk levert de benodigde warmte en elektriciteit aan de wijk. Vraag en aanbod sluiten op elkaar aan en alle energie is fossielvrij.