Inloggen
6. Realisatie en nazorg

Afspraken met geselecteerde aanbieders vastleggen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt duidelijke afspraken gemaakt met de marktpartijen die in de knooppunten Aanbieder selecteren voor renovatie van gebouwen en Aanbieder selecteren voor het gekozen energiesysteem zijn geselecteerd. Deze afspraken gaan over de uitvoering, maar ook over elementen als nazorg. Afspraken zijn vastgelegd in een contract. 

Aanpak

Stel in overleg met de betreffende marktpartij afspraken op over het serviceniveau, in lijn met de uitvraag. Leg deze afspraken goed vast in een overeenkomst. Communiceer naar de bewoners waar ze terecht kunnen voor vragen en wat ze kunnen verwachten.

Zorg ook dat bewoners de contactinformatie makkelijk kunnen vinden en ophangen, bijvoorbeeld aan de binnenkant van de meterkast. Neem de informatie op in de gemeentegids en het informatiepakket voor nieuwe inwoners.

Tips

  • Bewoners en gebouweigenaren krijgen duidelijke informatie over afspraken met onderhoudspartijen over nazorg. Ze weten wat ze kunnen verwachten en waar ze recht op hebben.
  • Spreek vooraf bindende arbitrage af, bijvoorbeeld in de overeenkomst over het serviceniveau. Maak bijvoorbeeld gebruik van de door Stroomversnelling ontwikkelde modelovereenkomst voor afnames. In de overeenkomst staan standaardafspraken tussen afnemer (vastgoedeigenaar) en aanbieder (bouwer/ installateur) over nazorg en diensten.
  • Laat klanttevredenheid meten na contactmomenten met de service-afdeling

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk