Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Behoeftes bewoners in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt een goed beeld van de houdingen die bij de wijkbewoners leven met betrekking tot de transitie naar een aardgasvrij energiesysteem en waar die vandaan komen.

Aanpak

Inventariseer voor je de wijk in gaat welke onderzoeken al zijn uitgevoerd. Haal informatie op bij de wijkregisseur of wijkwethouder (indien aanwezig). Dit geeft een eerste beeld van de houdingen in de wijk.

Vul dit aan door daadwerkelijk in gesprek te gaan met mensen uit de wijk. Voer bijvoorbeeld gesprekken in het buurthuis of aan de deur. Ook kun je een digitale en/of schriftelijke enquête organiseren waar alle wijkbewoners aan mee kunnen doen. Nodig per brief uit. Zorg dat het invullen niet veel tijd kost en stuur minstens één reminder. Zorg daarbij dat op minimaal één plek bewoners ruimte hebben voor eigen opmerkingen.

Ook kan het helpen om een inventarisatie te maken van het sentiment op social media. Wordt er bijvoorbeeld getwitterd over de energietransitie of bestaat er een facebookgroep die helpt met krijgen van zicht op het sentiment? 

Tips

  • Gespecialiseerde onderzoeksbureaus hebben hier ervaring mee. 
  • Als er een burgerpanel is ingericht, benut dit dan voor extra respons.
  • Het Amsterdamse initiatief 02025 stelt dit handboek beschikbaar. Stap 1 tot en met 9 bieden je een concrete aanpak om de acceptatie van een bepaalde oplossingen in de wijk te toetsen.