Inloggen
Terug

Gemeente Zoetermeer betrekt bewoners

De gemeente Zoetermeer laat bij de Wijkaanpak de particuliere bewoners in eerste instantie links liggen omdat ze voorlopig geen betaalbaar alternatief voor deze partij zien. Om ze toch de betrekken is er een informatietraject gestart waar middels bijeenkomsten wordt uitgelegd welke klimaatakkoorden er zijn gesloten en wat de gevolgen daarvan zijn voor de bewoners. Omdat de gemeente wist dat er de komende jaren voor deze specifieke bewoners niks zou veranderen, was het doel van deze informatieavonden om mensen alvast meer erbij te betrekken. Een voorbeeld hiervan is dat ze mensen adviseerde om bij een eventuele verbouwing te kiezen voor kwalitatief hoge producten als het gaat om daken, ramen of kozijnen. Gemiddeld kwamen hier 40 tot 100 mensen op af. Dit is een goed voorbeeld waarmee de gemeente draagvalk probeert te creëren, ook voor bewoners waarvoor nog niks verandert. 
Gemeente Zoetermeer betrekt bewoners