Inloggen
Overzicht

Data, veiligheid en toegankelijkheid

Hoe is de Wijkkompas-omgeving beveiligd?

Het technologische landschap wordt constant gemonitord en security-patches worden toegepast wanneer deze nodig zijn. Daarbovenop worden best-practices toegepast om de veiligheid van het platform te kunnen garanderen.

Voldoet dit platform aan de WCAG-standaard?

Er is geen officiële audit uitgevoerd, maar het Wijkkompas heeft de eerste stappen ondernomen op het gebied van toegankelijkheid (WCAG 2.1 niveau C). Onze ambitie is om op termijn Wijkkompas in ieder geval ook compliant te maken met niveau B.

Hoelang wordt mijn data opgeslagen?

Zolang het account actief is zal de data opgeslagen blijven. Bij opzegging van het Wijkkompas account, zal de data binnen 3 maanden verwijderd worden.

Waar wordt mijn data opgeslagen?

De data wordt opgeslagen binnen de EU, verdeeld over 2 datacenters.

Wordt deze data extern gedeeld?

Deze data wordt alleen indien nodig extern gedeeld met partijen binnen de EU (bijv. voor het maken van back-ups). Uiteraard wordt de data niet gedeeld met derden.

Heb ik ten alle tijde toegang tot mijn data?

Zolang de gebruiker een inlog heeft met projectleider-rechten, kan deze gebruiker bij alle geüploade bestanden en heeft hij/zij/die/hen inzicht in alle logboek entries van alle (deel)projecten.

Wat gebeurt er met alle data als Wijkkompas ophoudt te bestaan, of als ik geen deelnemer meer wil zijn?

De data wordt 3 maanden opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Hoe is de inlog voor de online omgeving beveiligd?

Met een gebruikersnaam en een wachtwoord, en tweefactor-authenticatie. De tweefactor-authenticatie (2FA) werkt met de app Authy. Als je inlogt van een nieuw apparaat of van een verdachte locatie ontvang je in de app een code. Die code moet je invoeren om te kunnen inloggen. Je krijgt hier instructies over als nieuwe deelnemer.