Inloggen
Overzicht

Methodiek

Hoe is de methodiek van het Wijkkompas opgebouwd?

Het Wijkkompas is een methodiek voor wijkgerichte verduurzaming. Deze methode bestaat uit fasen, sporen en knooppunten. Het Wijkkompas beschrijft het proces van de wijkgerichte aanpak aan de hand van zes fasen(1 t/m 6). Het Wijkkompas geeft inzicht in de verschillende belangen van de wijkgerichte aanpak, de zogenaamde sporen(A t/m G). Deze zes sporen spelen een rol in elke fase van de wijkgerichte aanpak. Iedere fase bestaat uit stappen die een beslissende invloed hebben op het vervolg van het project. Deze stappen noemen we knooppunten

Wat zijn knooppunten?

Een knooppunt is een concrete stap in het proces van de wijkgerichte aanpak, die een beslissende invloed kan hebben op het vervolg van een project. Het Wijkkompas kent meer dan 90 knooppunten, die verdeeld zijn over de zes fasen. Projectteams kunnen de informatie en de aanpak uit de knooppunten gebruiken om de verschillende fasen van de wijkgerichte aanpak te doorlopen. 

De informatie uit knooppunten is opgebouwd volgens een vaste structuur:
  • Het doel beschrijft wat je als projectteam hebt bereikt na het afronden van dit knooppunt.
  • De aanpak beschrijft de stappen die je als projectteam kunt nemen om het doel te bereiken.
  • De tips helpen je verder op weg en bevatten praktische aanwijzingen of links naar nuttige (verdiepende) informatie of bruikbare tools.
  • Een praktijkverhaal bevat ervaringen en inspiratie uit wijken en buurten in Nederland.

Bij ieder knooppunt is aangegeven aan welk spoor het knooppunt bijdraagt. 

Moeten knooppunten in een specifieke volgorde uitgevoerd worden?

Het Wijkkompas is geen recht-toe-recht-aan stappenplan. Het biedt wel houvast bij het bepalen van de stappen in het proces van de wijkgerichte aanpak. Hoe een project daadwerkelijk verloopt, is niet te voorspellen, omdat elke wijk of buurt zijn eigen specifieke omstandigheden kent. In het ene gebied worden sommige knooppunten misschien wel twee keer doorlopen, terwijl die in een ander gebied mogelijk niet eens van toepassing zijn. 

Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Hoe werkt het’ .

Hoe bewaar ik overzicht over alle knooppunten?

Deelnemers van het Wijkkompas kunnen overzicht bewaren in de afgeschermde online omgeving. Klik op de button ‘Voortgang’ in het menu rechtsboven om een overzicht te krijgen van de status van de knooppunten. 

Ben je geen deelnemer, bekijk dan de verschillende knooppunten per fase. De 90 knooppunten zijn ingedeeld aan de hand van de 6 fasen van de wijkgerichte aanpak. 

Ik heb een suggestie voor het Wijkkompas. Waar kan ik dat doorgeven?

In de sectie 'support' (de donkergroene balk aan de rechterkant van elke pagina op de website) kan je feedback achterlaten en contact opnemen met team Wijkkompas. Ook kan je bij knooppunten waarvoor we nog geen praktijkverhaal hebben opgehaald een suggestie doen. We horen graag van je!