Inloggen
Terug

Armoedescan biedt inzicht in sociaal-maatschappelijke problematiek

Om inzicht te krijgen of alle bewoners financieel mee kunnen doen in de energietransitie zet de gemeente Tilburg een armoedescan in. Dit geeft meer inzicht in sociaal-maatschappelijke achtergronden en problemen van een wijk, bijvoorbeeld welke doelgroepen te maken hebben met energie-armoede. Hier is sprake van als de energierekening te hoog is voor het inkomen van een bewoner. Zo maakt de armoedescan duidelijk waar de gemeente zich bij een wijkaanpak specifiek op moet richten. Ook geeft dit de gemeente inzicht in welke doelgroepen ondersteuning nodig hebben en kan op basis daarvan partijen aanhaken om aan een oplossing te werken en ondersteuning te bieden. In Tilburg zit de gemeente onder andere aan tafel met schuldhulpverlening, sociale armoedebestrijding, de sociale dienst en het UWV. 
Armoedescan biedt inzicht in sociaal-maatschappelijke problematiek