Inloggen

Voor wie is het? 

Het Wijkkompas ondersteunt gemeenten bij hun regierol in de wijkaanpak. Het Wijkkompas is ontwikkeld voor programmaleiders en projectleiders aardgasvrije wijken. Het biedt houvast bij het gestructureerd en transparant toewerken naar een Wijkuitvoeringsplan, in goede samenwerking met lokale belanghebbenden

Wil je het Wijkkompas inzetten voor jouw wijkaanpak, dan raden we je aan toe te treden tot de Wijkkompas community. Je krijgt dan toegang tot extra functionaliteiten op het online platform. Ook kun je trainingen volgen om de methode beter te leren gebruiken. En tijdens de Wijkkompas community dagen kun je leren van ervaringen van anderen en inspiratie opdoen. Deze diensten zijn dit moment in ontwikkeling en worden naar verwachting in juni 2020 gelanceerd.