Inloggen
3. Strategieën identificeren

Technische haalbaarheid van nieuwe energiesystemen onderzoeken

Draagt bij aan spoor:
F
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt per energiesysteem de gevolgen bepaald voor het elektriciteitsnet en hoe die kunnen worden opgevangen. Je hebt strategieën en oplossingen om in te spelen op mogelijkheden als warmteopslag in de wijk.

Aanpak

Overleg met de netbeheerder over de huidige staat van het elektriciteitsnet en de mogelijke effecten van de verschillende nieuwe energiesystemen op het net. Verken de strategieën om eventuele capaciteitsproblemen in de toekomst te ondervangen. 

Tips

  • Een energiesysteem is de combinatie van een warmtebron, temperatuurniveau van warmte (in geval van warmtenet), benodigde infrastructuur, en bijbehorende prestatie waar de woning aan moet voldoen. 
  • Ga vroeg in gesprek met de netbeheerder. Betrek hem in de strategieën die je uitwerkt zodat de netbeheerder je op de (on)mogelijkheden van de strategieën kan wijzen. Zie ook knooppunt Rol netbeheerder duidelijk (fase 1).
  • Vind je het lastig te bepalen welke tool geschikt is voor jouw vraagstuk? Gebruik de toolkit 'Energietransitierekenmodellen', en specifiek daarin het overzicht en de keuzehulp
  • Wees je ervan bewust dat bij een all-electric oplossing de kans groot is dat het elektriciteitsnet binnen afzienbare tijd moeten worden verzwaard.
  • De keuze voor een warmtenet vraagt goede afstemming met de netbeheerder. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om de netbeheerder vanaf een vroege fase mee te nemen in het uitvoeringsproces. Herzie de rol van de netbeheerder zoals besproken in het knooppunt Rol van netbeheerder duidelijk (fase 1).
  • Houd er rekening mee dat een rekenmodel voor een technische analyse niet per definitie de juiste keuze maakt. Een model neemt namelijk niet een besluit, maar geeft je inzicht in de mogelijkheden en keuzes die er zijn. 
  • Individuele warmtepompen per woning leggen een veel groter beslag op het elektriciteitsnet dan één collectieve warmtepomp in de wijk.

Uit de praktijk

Betrek netbeheerder om regionale effecten van keuze te begrijpen

Als een van de eerste wijken in Nederland wilde het Schilderskwartier aardgasnetvervanging voorkomen door de hele wijk all-electric te maken. Stedin was vanaf het begin betrokken en rekende de gevolgen voor de infrastructuur uit. Deze ene wijk kostte miljoenen aan verzwaringen op lokaal en regionaal niveau. Echter, daarna zouden alle andere wijken en kernen in de regio met veel minder ingrepen over kunnen. Eén wijk kan zo mede-bepalend zijn voor de regio. Betrek de netbeerder om deze kennis mee te nemen in de selectie van het juiste alternatief voor aardgas.
Betrek netbeheerder om regionale effecten van keuze te begrijpen