Inloggen
3. Strategieën identificeren

Technische haalbaarheid van nieuwe energiesystemen onderzoeken

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt een beeld bij de technische, geografische en organisatorische haalbaarheid van het warmtesysteem dat overwogen wordt. Daarbij is het elektriciteitsnet een aandachtspunt, maar er zijn er meer. De uitvoeringscapaciteit bij de gemeente, de ruimte in de ondergrond en de verwachte acceptatie in de wijk spelen bijvoorbeeld ook een rol. Zie ook Mogelijkheden voor duurzaam energiesysteem verkennen (fase 2).

Aanpak

De netbeheerder kan aangeven wat de huidige staat van het elektriciteitsnet is en of het mogelijk is dat veel woningen en gebouwen in de wijk binnen korte tijd overstappen naar een individuele oplossing op basis van bijvoorbeeld een lucht-water warmtepomp. Dit is vaak ook al aangegeven in de Transitievisie Warmte.
De netbeheerder kan ook aangeven of er veel geïnvesteerd moet worden in het gasnet om het in stand te houden.
De technische mogelijkheden van een thermisch net hangen samen met de volgende aspecten:
  • wel / geen aanwezigheid van een duidelijke bron op basis van restwarmte
  • wel / geen (stromend) oppervlaktewater waar warmte aan kan worden onttrokken
  • de mogelijkheid om bodemwarmte te benutten (mag er geboord worden en hoe diep)
Er zijn strategieën om eventuele capaciteitsproblemen op te lossen in de toekomst of nieuwe technieken toe te passen voor een collectief systeem. Verken deze strategieën maar houd rekening met onzekerheid.

Tips

  • Vrijwel niets is onhaalbaar, vrijwel niets is zonder meer haalbaar. Een onderzoek naar haalbaarheid zou uitspraken kunnen doen of de oplossing nog voldoende concurrerend is met andere oplossingsrichtingen, als de kosten van benodigde maatregelen meegeteld worden.
  • Adviesbureaus doen vaak positievere uitspraken dan warmtebedrijven over de haalbaarheid van een collectief systeem. Dat komt omdat advsiers risico’s niet meetellen in de businesscase en bedrijven wel.