Inloggen
3. Strategieën identificeren

Strategieën voor koppelkansen

Draagt bij aan spoor:
A B F
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Je maakt als projectteam samen met de belanghebbenden in de wijk de keuzes welke sociale en fysieke koppelkansen worden verzilverd en welke niet. Criteria zijn onder meer: welke wensen leven er in de wijk? Wat zijn de extra kosten die een koppelkans met zich meebrengt? Hoeveel tijd is er nodig voor besluitvorming en uitvoering?

Aanpak

Gebruik de inzichten die je in fase 2 hebt opgedaan bij de knooppunten Sociale koppelkansen & gemeentelijke domeinen kaart brengen (fase 2) en Fysieke koppelkansen & bestaande planningen in kaart brengen (fase2) . Prioriteer de drie koppelkansen die de grootste kans van slagen hebben. Werk deze uit om een beeld te krijgen van wat de gevolgen ervan zijn voor de wijkaanpak. Dit maakt het mogelijk om een weloverwogen beslissing te maken welke koppelkansen wel en welke niet worden meegenomen.

Tips

  • In fase 2 heb je fysieke koppelkansen en sociale koppelkansen in kaart gebracht: Fysieke koppelkansen & bestaande planningen in kaart brengen (fase 2) en Sociale koppelkansen & gemeentelijke domeinen in kaart brengen (fase 2). Pak die uitkomsten erbij en leg actief contact met andere domeinen om de strategieën af te stemmen en samen te kijken welke koppelkansen mogelijk kunnen worden gemaakt.  
  • Maak duidelijk wat de overwegingen en criteria zijn om koppelkansen wel of niet mee te nemen.
  • Communiceer helder over de gemaakte keuzes. Zie knooppunt Communicatiestrategie voor bewoners en gebruikers in de wijk (fase 1).
  • Denk bij de wijkaanpak ook na over klimaatadaptatie en neem de resultaten van de klimaatstresstest daarin mee. Welke adaptieve maatregelen zijn er nodig? Wat zijn de mogelijke strategieën? Wat is het juiste moment om hiermee aan de slag te gaan? En zijn er koppelkansen om adaptieve maatregelen te koppelen aan geplande werkzaamheden?
  • Bepaal welke koppelkansen je meeneemt in de wijkaanpak en welke niet. Maak de wijkaanpak niet te complex. Houd tijd en ruimte over voor onvoorziene omstandigheden.
  • Bekijk het Kennisportaal Klimaatadaptatie: een online kennisplatform voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Je vindt er praktische informatie, handige hulpmiddelen, inspirerende voorbeelden en de laatste nieuwtjes. 
  • Houdt rekening met natuurlijke onderhoudsmomenten van woningcorporaties. Bestaande plannen kunnen helpen de strategie in een bepaalde wijk te bepalen en hiermee koppelkansen te benutten.Uit de praktijk

Betonrot als fysieke koppelkans in Tilburg

Bij de Mozartflat in Tilburg-Noord, 16 verdiepingen hoog, is in 2019 betonrot geconstateerd. Een grote tegenvaller voor de bewoners en de Vereniging van Eigenaren. Dankzij een goede samenwerking met de gemeente werd er een oplossing bedacht: de renovatie van de 256 balkons wordt nu als kans benut om het gehele gebouw te verduurzamen. De flat krijgt namelijk een innovatieve klimaatgevel, en wordt daarnaast ook geheel aardgasvrij gemaakt. Alle appartementen worden voorzien van een met ramen afsluitbaar balkon. Dat levert niet alleen extra binnenruimte op, maar ook een veel beter isolerende gevel. De bewoners (huurders en eigenaren) zijn blij met deze aanpak omdat hun wooncomfort omhoog gaat. De financiering wordt mogelijk gemaakt met subsidie van het Rijk en ook van het Nationaal Energiebespaarfonds. Doordat de VvE en de gemeente beide konden omdenken en de kans hebben aangegrepen om te verduurzamen, heeft de vereniging weer een toekomstbestendig gebouw.

Fotograaf: Gemeente Tilburg
Meer informatie
Betonrot als fysieke koppelkans in Tilburg

Uit de praktijk

Wegvallen wetgeving zorgt voor verlies van een koppelkans

Koppelkansen zijn niet altijd zeker. Een gemeente zag een koppelkans in het verwijderen van asbest en het verduurzamen (beter isoleren) van daken. De verwachting was dat asbest vanaf 2019 wettelijk verboden zou worden. De wet haalde het echter niet in de Eerste Kamer. Dit betekende dat bestaand asbest op daken niet verplicht hoeft worden weggehaald. Bewoners waren daardoor minder gemotiveerd om het dak van hun woning aan te pakken. De koppelkans met verduurzaming kon niet worden benut.
Wegvallen wetgeving zorgt voor verlies van een koppelkans

Uit de praktijk

Nijmeegs wijkcentrum gedijt bij wijktuin

Het wijkcentrum Grootstal in Nijmegen heeft een duurzaamheidsinitiatief gecombineerd met een sterker wijkgevoel. Een saai grasveld nabij het wijkcentrum is omgetoverd tot een wijktuin met vijver, terras en een wijkbord. Op het wijkbord staat informatie over de wijk en wijkevenementen. Een vrijwilliger houdt het wijkbord bij. Een voorbeeld van zo'n wijkevenement is een rondleiding door de wijk waarbij een vrijwilliger over de historie vertelt. Het terras dient als ontmoetings- en ontspanningsplek. Doordat de nieuwe wijktuin op steenworp afstand van het wijkcentrum ligt, is het makkelijk om evenementen in de tuin te organiseren.
Meer informatie
Nijmeegs wijkcentrum gedijt bij wijktuin

Uit de praktijk

Sociale vermenging door wijkvergroening

De oude Nijmeegse volkswijk de Biezen is steeds meer in trek bij jonge hoogopgeleide voor wie het centrum van Nijmegen te duur is. In de wijk dreigde hierdoor een tweedeling te ontstaan tussen de groep jonge hoogopgeleide en de groep oudere, lageropgeleide bewoners. Een initiatief tot vergroening van de wijk bracht de bewoners samen. In samenwerking met innovatiebureau Lentekracht gingen oude en nieuwe bewoners samen aan de slag om extra groen aan te planten en boomspiegels te beplanten. Ouderen in appartementencomplexen keken vanaf hun balkons toe naar wat er in de wijk gebeurde. Zo leidde de vergroening tot allerlei gesprekken en nieuwe contacten. 
Meer informatie
Sociale vermenging door wijkvergroening