Inloggen
3. Strategieën identificeren

Heldere voorwaarden voor marktpartijen

Draagt bij aan spoor:
E
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt de voorwaarden vastgesteld waaronder marktpartijen de wijkaanpak gaan uitvoeren. Heldere voorwaarden leiden tot snellere en betere keuzes (fase 4).

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • Let erop dat de geïdentificeerde koppelkansen en de strategie voor flora en fauna in de uitvoering wordt meegenomen. Denk aan asbestsanering, klimaatadaptatie en mitigerende maatregelen voor flora en fauna. Zie knooppunt Strategieën voor koppelkansen en Strategie voor flora en fauna in de wijk (fase 3). 
  • Bepaal de eisen waaraan marktpartijen moeten voldoen. Is één marktpartij gewenst of liever een consortium? Welke ervaring of kennis moet de marktpartij hebben? 
  • Stem de voorwaarden vooraf duidelijk af, dit bevordert een goede relatie met de marktpartij(en). 
  • Ga in gesprek met de markt om de voorwaarden aan te scherpen, bijvoorbeeld door middel van een marktconsultatie.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk