Inloggen
Terug

Haalbaarheid van de business case onderzoeken

Draagt bij aan spoor:
D

Doel

De plannen voor de wijkaanpak moeten betaalbaar en financierbaar zijn, zowel voor de gemeenten als voor andere stakeholders. Doe een haalbaarheidsonderzoek om er zeker van te zijn dat de businesscase slagingskans heeft. Besluit op basis daarvan of de plannen financieel haalbaar zijn of niet. 

Aanpak

Zet samen met de leden van het projectteam alle inkomsten en uitgaven op een rij. Denk aan subsidies, maar ook aan de uitgaven voor het verduurzamen van de wijk. Maak daarnaast een risicoanalyse om inzicht te krijgen in de belangrijkste onzekerheden, risico’s en optimalisatiemogelijkheden van de wijkaanpak. Verwerk deze informatie in een business case voor de wijkaanpak.

Tips

  • Beperk de businesscase niet alleen tot de terugverdientijd van energiemaatregelen en investeringen, maar kijk ook naar investeringen in bredere verduurzaming, zoals fysieke en sociale koppelkansen (fase 2). Bedenk dat een voordeel voor de ene partij een nadeel met zich mee kan brengen voor een andere partij. Zorg voor een open en transparant gesprek over ieders investeringen, kosten en baten. 
  • Verken de optimale schaalgrootte van de nieuwe infrastructuur en/of woningrenovaties. Deze keuze op welke schaal het energiesysteem wordt ingevoerd heeft veel invloed op de business case en financiele arrangementen. Als een grotere groep afnemers (van een infrastructuur of woningaanpassing) nodig is om de business case rond te krijgen, hoe kan die grotere schaalgrootte bereikt worden? 

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk