Inloggen
3. Strategieën identificeren

Financiële mogelijkheden op een rij zetten

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

Je weet wat de (on-)mogelijkheden zijn in financiering van de energiesystemen die voor de wijk overwogen worden.
Je hebt de beschikbare financieringsconstructies verduidelijkt, passend bij de doelgroepen in de wijk. 

Aanpak

In Fase 2 zijn de verschillende mogelijkheden voor financiering al verkend. Nu moet bij de verschillende opties voor een energiesysteem in de wijk, een beoordeling gemaakt worden van de financierbaarheid. Financierbaarheid heeft twee aspecten: is er een reële businesscase, zie daarvoor het volgende knooppunt; en de vraag of en hoe de middelen voor de investeringen gefinancierd worden? 
Het is ook van belang de financiering van investeringen te beoordelen. Voor elke optie moet er een haalbare route zijn om de investeringen te bekostigen, waarbij de kostenvoordelen die er tegenover staan pas later behaald worden. In het algemeen wil de partij die middelen ter beschikking stelt, een vergoeding ontvangen om de risico’s te bestrijden en marge te realiseren. Hoe meer zekerheid dat de middelen over de tijd daadwerkelijk terugvloeien, hoe minder hoog die vergoeding hoeft te zijn. De kosten van financiering werken door in de businesscase, zodat deze twee aspecten in samenhang bekeken moeten worden.

Tips

  • Praat met partijen die financiering aanbieden; met welke cijfers rekenen zij doorgaans? Welke risico’s nemen zij mee?
  • Heeft de gemeente de financiële mogelijkheid om zelf infrastructuur te financieren? Dit kan veel voordeliger zijn dan als marktpartijen geld aantrekken (en doorbelasten).