Inloggen
3. Strategieën identificeren

Criteria bepalen voor keuze van energiesysteem

Draagt bij aan spoor:
A B C D F
Betrokken partijen:

Doel

Je beslist wat de criteria zijn om het toekomstige energiesysteem te (laten) beoordelen. Je stelt criteria op om tot de juiste keuze te komen, met aandacht voor mogelijke koppelkansen. Deze criteria helpen om tot een gedragen keuze te komen bij het knooppunt Keuze voor energiesysteem vastleggen (fase 4).

Aanpak

Kijk welke beleidsstukken richting geven aan deze criteria. Dit is de basis voor de aspecten die van belang zijn. De Transitievisie Warmte is hierin leidend.

Tips

  • Bepaal de spelregels zoals: de tijdsspanne waarmee wordt gerekend (30 tot 50 jaar), de afschrijvingstermijnen waarmee wordt gerekend en de mogelijke combinatie van warmtedragers.
  • Bepaal of de keuze louter op basis van kosten wordt gemaakt of bijvoorbeeld ook op basis van CO2-reductie.
  • Houd er rekening mee dat er een aantal slagen in de financiële analyses nodig zijn naarmate er meer duidelijk wordt over de lokale situatie, zoals de status van woningen en gemeentelijke financieringsmogelijkheden.
  • Maak een koppeling met het knooppunt Strategieën voor koppelkansen (fase 3): zijn er koppelkansen die financiële meerwaarde bieden?
  • Ga uit van de Total Cost of Ownership. Dit betekent dat je niet alleen rekening houdt met de initiële investering, maar ook met de (vervangings)kosten in de gebruiksfase van het systeem.
  • Houd rekening met het risico dat het warmtenet te weinig deelnemers krijgt en daardoor niet volloopt. Leg duidelijk vast welke bewoners zich aansluiten bij het warmtenet en welke bewoners niet. Voor een gezonde business case moet je zeker zijn van het aantal deelnemers. Een warmtenet met te weinig aansluitingen krijgt de businesscase niet rond. 
  • Overweeg een marktverkenning uit te voeren als het van belang is om van marktpartijen te horen welke criteria voor hen belangrijk zijn bij de keuze van een energiesysteem als alternatief voor aardgas.

Uit de praktijk

Beauty contest voor Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen

Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen (WOW), een iniatief van bewoners van de Benedenbuurt in Wageningen, heeft door middel van een ‘beauty contest’ de partner gekozen die het warmtenet in de buurt gaat aanleggen en beheren. De betreffende partij is uit veertien partijen gekozen. Belangrijkste selectiecriteria waren de bereidheid om samen te werken met de bewonerscoöperatie en risicodragend deel te nemen in het hele traject: van ontwerp tot realisatie. Hoe het warmtenet er precies uit komt te zien, is dus nog niet vastgelegd, legt Wanka Lelieveld van coöperatie WOW uit: “We gaan samen bepalen wat de optimale techniek is. Voor ons was het belangrijk dat de partner zowel de risico’s als het eigenaarschap wilde delen. Dat bleek niet voor alle commerciële partijen vanzelfsprekend. De meesten willen hun risico’s zo klein mogelijk houden.”
Beauty contest voor Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen