Inloggen
Terug

Concept-Wijkuitvoeringsplan schrijven

Draagt bij aan spoor:
B C F
Betrokken partijen:

Doel

Je maakt in overleg met alle betrokkenen een eerste concept-Wijkuitvoeringsplan. Dit plan wordt gaandeweg verbeterd, aangevuld en uitgewerkt.

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • Neem in het Wijkuitvoeringsplan de strategieën voor koppelkansen, de bestaande planningen van de betrokken partijen en de ambitieniveaus en fasering van de gebouwen mee. Zie de knooppunten Strategieën voor koppelkansen (fase 3), Inzicht in bestaande planningen (fase 2), Ambitieniveau voor gebouwen (fase 3).
  • Zorg voor helderheid: wat gebeurt wanneer en door wie? Bij warmtenetten: wat zijn het concept-tracé en het tempo van uitvoering (volloop)? Bij all-electric: wat is de fasering van de gebouwen?Zie knooppunt Ambitieniveau voor gebouwen (fase 3).
  • Maak een concept op basis van de kennis van dat moment. Dit levert nieuwe inzichten op, bijvoorbeeld over de consequenties van verschillende keuzes en over keuzes die nog moeten worden gemaakt. Ook krijg je inzicht in afhankelijkheden tussen partijen en raakvlakken tussen keuzes. Zie knooppunt Heldere afspraken over onderlinge afhankelijkheden (fase 3).
  • Scherp op basis van dit concept in de volgende fase de planning aan. Het is een doorgaand leerproces. Zie knooppunt Wijkuitvoeringsplan naar de raad fase 4).

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk