Inloggen
Terug

Ambitieniveau voor gebouwen en woningen formuleren

Draagt bij aan spoor:
A B E
Betrokken partijen:

Doel

Je werkt strategieën uit voor het ambitieniveau en de fasering van alle woningen en gebouwen in de wijk. Deze strategieën zijn nodig om de markt-uitvraag op te stellen.

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • Grijp terug op het knooppunt Afbakenen van het gebied (fase 2) om te weten welke gebouwen er in het gebied staan.
  • Anticipeer op vragen als: wat is er mogelijk? Welke woningen en gebouwen kunnen naar een hoger ambitieniveau dan aardgasvrij? Wat gebeurt er met woningen en gebouwen waarvoor niet direct een oplossing beschikbaar is? In welk tempo worden 'niet-mainstream' gebouwen meegenomen?
  • Houd rekening met monumenten, beschermd stadsbeeld, prestatieafspraken met de woningcorporatie(s) en de ontwikkeling van landelijke normen voor verschillende woningtypen.
  • Breng een fasering aan, maak afspraken over de volgordelijkheid van renovaties. 
  • Bekijk de wijkaanpak vanuit het perspectief van Total Costs of Ownership (TCO). Kijk naar de totale kosten over de hele levensduur, dus niet alleen naar de kosten van de realisatie.
  • Wees realistisch in de verwachtingen over wat woningcorporaties kunnen doen. Houd de druk van financiën en doorlooptijd beheersbaar.
  • Het ambitieniveau voor woningen en gebouwen is het eindbeeld waar in de wijkaanpak naar wordt toegewerkt. Dat hoeft niet in één keer gerealiseerd te zijn. Per wijk bepaal je wat een logisch tijdpad is voor vastgoedeigenaren en wanneer het einddoel wordt bereikt. 

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk