Inloggen
C

Besluitvormingsproces verloopt zorgvuldig en transparant

Het is belangrijk dat het proces zorgvuldig en transparant doorlopen wordt. Dit is voornamelijk de rol van de gemeente die doorgaans de wijkaanpak begeleidt.