Inloggen

Zes sporen

Het Wijkkompas biedt inzicht in de perspectieven en belangen van stakeholders die vanuit een verschillende invalshoeken betrokken zijn bij de wijkaanpak. Deze perspectieven noemen we sporen. Om een succesvolle wijkaanpak te voltooien is het noodzakelijk om alle zes sporen in beeld te houden en op passende momenten te betrekken. Per knooppunt wordt weergegeven welke sporen betrokken zijn. Klik op een spoor om de onderliggende knooppunten te bekijken.