Inloggen
1. Samen starten

Rol woningcorporaties duidelijk

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

Inzicht in de verschillende woningcorporaties in een wijk, hun organisatiestructuur, besluitvormingsprocessen en hun gewenste rol in het projectteam. Op die manier kunnen  woningcorporaties goed aansluiten bij de wijkaanpak. 

Aanpak

Inventariseer welke woningcorporaties zich in de wijk bevinden en wat hun bezit is. De gewenste rolinvulling en prioritering kunnen per woningcorporatie verschillen. Dit is afhankelijk van de grootte van het woningbezit in de wijk. Wanneer woningcorporaties veel woningen in een wijk bezitten, zijn ze sneller geneigd een trekkers- of regierol te nemen. Ook vinden ze het belangrijk een stem te hebben in de prioritering van de te nemen stappen. Bespreek de geplande wijkaanpak gezamenlijk. Zorg dat woningcorporaties voldoende tijd krijgen voor gedachtevorming en besluitvorming, omdat zij rekening moeten houden met de bestaande onderhouds- en financieringsplannen. 

Tips

  • Benut de kennis van woningcorporaties over de demografie en de technische en sociaaleconomische kwaliteit van een wijk of buurt. Woningcorporaties kennen de leefbaarheidsproblemen of technische problemen in een buurt. Ze hebben inzicht in groei- en krimpwijken en in de behoeften van een wijk, zoal toekomstbestendige, gezins-  eengezinswoningen. Zie knooppunt Woon- en wijkwensen in fase 2.
  • Iedere woningcorporatie werkt met onderhouds- en financieringsplannen. Breng in kaart welke grote issues cruciaal zijn voor het slagen van de wijktransitie en houdt daarbij rekening met de langetermijnplanning van de woningcorporaties. Zijn er grote onderhoudswerkzaamheden of renovaties gepland? Waar sluit het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) wel en niet aan op de tijdlijn van de wijktransitie? Onderzoek of er koppelkansen mogelijk zijn in de energietransitie en houd rekening met beperkende factoren, zoals het ontbreken van financiering.
  • Houd rekening met de onderhoudsplanning van woningcorporaties. Het meenemen van de natuurlijke onderhoudsmomenten helpt bij het efficiënt plannen en prioriteren van de wijkaanpak en maakt het voor woningcorporaties makkelijker om aan te sluiten.
  • Woningcorporaties zijn bij beslissingen over de wijkaanpak afhankelijk van 70% instemmende huurders. 
  • Gebruik de informatie van woningcorporaties om in een vroeg stadium een gedetailleerd beeld te vormen van het sociaaleconomische karakter van een wijk/ gebied.
  • Bekijk de missies en visies van woningcorporaties. Sociale doelstellingen geven inzicht in de afwegingen die woningcorporaties maken bij beslissingen. 
  • Woningcorporaties bezitten zo’n 30% van alle woningen in Nederland. Corporaties kunnen een grote rol in de transitie naar een circulaire woningvoorraad door de renovatie van hun woningbezit zo circulair mogelijk uit te voeren. Zie het Handboek Circulair Renoveren Woningcorporaties: een overzicht van de kennis op het gebied van circulair renoveren. 


Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk