Inloggen
1. Samen starten

Rol Vereniging van Eigenaren duidelijk

Draagt bij aan spoor:
A C D
Betrokken partijen:

Doel

Na het doorlopen van dit knooppunt heb je een beeld van de Verenigingen van Eigenaren (VvE's) in een wijk. Ook weet je hoe deze qua organisatiestructuur en besluitvorming in elkaar zitten. Dit inzicht is van groot belang om te zorgen dat VvE's goed aansluiten bij het proces van de wijkaanpak.

Aanpak

Inventariseer welke VvE's er in een wijk zijn. Gebruik hiervoor de informatie uit het Kadaster en van de KvK. Leg vroegtijdig  contact met de VvE’s, bijvoorbeeld via het bestuur, de beheerdersorganisatie of een eventuele duurzaamheidscomissie. Informeer hoe de VvE’s qua structuur en proces in elkaar zitten en welke issues er spelen. Hou er rekening mee dat VvE's (en bewoners) tijd nodig hebben voor gedachtevorming, meningsvorming en besluitvorming. Vanwege de verenigingsstructuur vergt besluitvorming binnen VvE's relatief veel tijd. Grote beslissingen kunnen vaak slechts eens per jaar worden genomen, soms is een speciale meerderheid vereist.

Tips

  • Voor VvE-besturen en -beheerders zijn verduurzaming en energietransitie ook nieuwe opgaven, waarover niet altijd expertise aanwezig is. Ga met besturen in op vragen als: Welke stappen in verduurzaming zijn er gezet? Welke ervaringen zijn er al met verduurzaming in de wijk, positief en negatief? Welke ambities en plannen zijn er? Is er externe ondersteuning/procesbegeleiding gewenst? Waar willen VvE's samen optrekken om schaal mogelijk te maken? Welke ondersteuning hebben jullie nodig, en waar is die te krijgen?
  • Een aantal relevante tools zijn reeds beschikbaar. Het Stappenplan 'Zet je VvE op Groen' is hierin relevant voor VvE's zelf, en organisaties zoals de gemeente die VvE's willen ondersteunen in verduurzaming. Energielinq verzamelde 20 tips & tools voor voor de begeleiding van VvE's naar Nul op de Meter.
  • Iedere VvE heeft bestaande onderhouds- en financieringsplannen. Breng in kaart welke grote items bij de VvE cruciaal zijn voor het slagen van de wijktransitie, en houdt daarin rekening met hoe de planning van van VvE's aansluiten bij de bredere tijdlijn. Zijn er grote onderhoudswerkzaamheden of renovaties gepland? Waar sluit het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) wel en niet aan op de tijdlijn van de wijktransitie? Onderzoek enerzijds of er koppelkansen mogelijk zijn in de energietransitie. Houdt anderzijds rekening met beperkende factoren, zoals het ontbreken van ruimte voor financiering.
  • Bevinden er zich veel VvE's in de wijk? Om effectief samen te kunnen werken is een vertegenwoordigend bestuur(der) of beheerder namens alle VVE's dan een mogelijke oplossing. 
  • Idealiter worden na contact met het VvE-bestuur individuele eigenaren ook direct actief geïnformeerd, en wordt er niet alleen gecommuniceerd via het bestuur als doorgeefluik. Eigenaren moeten zich in staat voelen een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen. Stem de inhoud en het proces van deze communicatie wel af met het VvE-bestuur.
  • Over het algemeen gelden de volgende meerderheidsvereisten voor besluitvorming bij VvE's
    • Verduurzamingsmaatregelen die duurzaamheid sterk raken: gewone meerderheid.
    • Groot onderhoud met kosten buiten normale kosten, en investering in installaties: vergrote meerderheid (bijv. 2/3).


Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk