Inloggen
1. Samen starten

Rol netbeheerder duidelijk

Draagt bij aan spoor:
F
Betrokken partijen:

Doel

De netbeheerder is op de juiste manier betrokken, passend bij de rol die hij wil en kan hebben. Hij levert vanuit die rol vroegtijdig input voor de wijkaanpak.

Aanpak

De rol van de netbeheerder is afhankelijk van diens ambitie en de lokale situatie. Gebruik de handreiking die Netbeheer Nederland heeft opgesteld om je te verdiepen in de rol en taak van de netbeheerder. Ga met de regionale netbeheerder in gesprek over de manier waarop hij bij de wijkaanpak wil of kan worden betrokken.

Tips

  • Wees erop bedacht dat er in de nieuwe situatie/ marktordening verwarring kan ontstaan over de rol van netbeheerder.
  • Maak als projectteam vroegtijdig afspraken met de netbeheerder. Voorkom verkeerde verwachtingen en schep duidelijkheid, ook met het oog op een eventuele toekomstige marktuitvraag. Voorkom dat een partij onverwacht wordt uitgesloten van deelname.
  • De rol van de netbeheerder is groot wanneer er gekeken wordt naar een omvangrijk warmtenet. Hun rol is minder prominent is bij een kleinschalig, lokaal warmtenet of een andere oplossing.
  • De netbeheerder heeft er groot belang bij dat alle bewoners in een wijk overstappen op het nieuwe energiesysteem. Als niet iedereen overstapt, moet de netbeheerder namelijk de gasleidingen blijven onderhouden en vervangen, voor een relatief klein groepje bewoners. Dat brengt hoge kosten met zich mee.Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk