Inloggen
Terug

Rol energiepartijen duidelijk

Draagt bij aan spoor:
F
Betrokken partijen:

Doel

Als een warmtenet de energie-oplossing voor de wijk wordt of lijkt te worden, bepaal je samen met belanghebbenden hoe en op welk moment je de relevante energiepartijen bij de wijkaanpak betrekt.

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • De netbeheerder is als energiepartij altijd betrokken, zowel bij warmtenetten als bij all-electric oplossingen.
  • Het aanleggen van een warmtenet is stap 1, het leveren van warmte is stap 2. Beide aspecten verdienen voldoende aandacht. 
  • Verken de mogelijkheden voor een warmtenet met onafhankelijke warmte-experts. Daarmee schep je een gelijk speelveld en krijgen alle potentiële leveranciers de kans zich te bewijzen. 
  • Wees niet te haastig met het betrekken van energie- en warmteproducenten. Zorg dat je in een latere fase neutraal kunt beoordelen welke partij de ideale keuze is. Dit voorkomt ook dat bewoners wantrouwend worden over de keuze voor deze partij (zie ook Uit de praktijk).

Uit de praktijk

Energiepartijen in Schiedam

In een wijkaanpak in Schiedam heeft de gemeente vroeg een intentie-overeenkomst gemaakt met vijf partijen, waaronder het warmtebedrijf van Eneco. Door vanaf de start bij dit project betrokken te zijn, kunnen bewoners het gevoel krijgen dat niet een zorgvuldig proces is doorlopen voor het selecteren van de beste warmteleverancier. Als dit niet goed toegelicht wordt, bemoeilijkt dit de acceptatie door bewoners in een latere fase.
Energiepartijen in Schiedam