Inloggen
Terug

Helderheid over ambities, belangen en prioritering

Draagt bij aan spoor:
B C F
Betrokken partijen:

Doel

Alle belanghebbenden zijn open over hun ambities, doelen en belangen en delen die met elkaar. Een open gesprek in de startfase maakt helder wat ieders prioriteiten zijn, waar de tegenstellingen en strijdigheden zitten en wat de punten zijn waarin partijen elkaar kunnen versterken. 

Aanpak

Echt samenwerken met verschillende stakeholders vereist een open agenda en gezamenlijke ambities. Neem de tijd om elkaar te leren kennen, onderken de verschillende belangen en bepaal samen de ambities. Zo ontstaat gedeeld eigenaarschap, een breed gedragen proces en actieve participatie van alle stakeholders. Maak bijvoorbeeld gebruik van de methodes die in het boek 'Gedeeld eigenaarschap' worden beschreven of van de Mutual Gains Approach.

Tips

  • Bepaal als projectteam welke wensen in de wijkaanpak worden meegenomen. Denk aan sociale en fysieke koppelkansen, zie de knooppunten Sociale koppelkansen in kaart brengen en Fysieke koppelkansen in kaart brengen (fase 2). 
  • Hou vast aan gemaakte afspraken, licht partijen die later in het proces aanhaken daarover goed in. 
  • Maak onderscheid tussen de ambitie van de gemeente voor de wijk als geheel én de ambitie van de gemeente voor haar publieke bezit in de wijk.
  • Het is essentieel om de belangen van elke stakeholder in kaart te brengen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de methode Stakeholder mapping gebruiken.
  • Neem de tijd om alle rollen van leden van het projectteam duidelijk te krijgen en vast te leggen. Het is belangrijk om hierover te kunnen discussieren. Hierdoor onstaat een vertrouwensband.
  • Houd een open blik bij het bespreken van verschillende belangen van betrokkenen. Een open blik vermindert de weerstand, doordat mensen zich gehoord en gezien voelen. Luister dus echt, zonder een oordeel te geven.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk