Inloggen
1. Samen starten

Helderheid over ambities, belangen en prioritering

Draagt bij aan spoor:
B C F
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Alle belanghebbenden zijn open over hun ambities, doelen en belangen en delen die met elkaar. Een open gesprek in de startfase maakt helder wat ieders prioriteiten zijn, waar de tegenstellingen en strijdigheden zitten en wat de punten zijn waarin partijen elkaar kunnen versterken. 

Aanpak

Echt samenwerken met verschillende stakeholders vereist een open agenda en gezamenlijke ambities. Neem de tijd om elkaar te leren kennen, onderken de verschillende belangen en bepaal samen de ambities. Zo ontstaat gedeeld eigenaarschap, een breed gedragen proces en actieve participatie van alle stakeholders. Maak bijvoorbeeld gebruik van de methodes die in het boek 'Gedeeld eigenaarschap' worden beschreven of van de Mutual Gains Approach

Tips

  • Het is essentieel om de belangen van elke stakeholder in kaart te brengen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de methode Stakeholder mapping gebruiken. 
  • Bepaal in het begin samen met alle betrokken partijen wat het doel van de wijkaanpak wordt: CO2-neutraal, aardgasvrij of nog iets anders? En hoe definieer je dat? Om achteraf te kunnen bepalen of dat doel behaald is, heb je meetbare/ toetsbare criteria nodig. Als dit vanaf het begin helder is, voorkom je verwarring en onenigheid in latere fases. 
  • Neem de tijd om alle rollen van leden van het projectteam duidelijk te krijgen en vast te leggen.
  • Maak onderscheid tussen de ambitie van de gemeente voor de wijk als geheel én de ambitie van de gemeente voor haar publieke bezit in de wijk.
  • Niet elke gemeente heeft alle expertise in huis op gebied van duurzaamheid of andere specialismes. Benut waar mogelijk de expertise van de gemeenten die voorop lopen. Dit kan geld en kosten schelen.
  • Hoewel grotere organisaties (gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders) vaak projectmatig georganiseerd zijn, is de energietransitie is een langdurig proces waarbij de route in de praktijk vaak zal afwijken van de vooraf bedachte route. Het is belangrijk om duidelijk af te spreken  wat de richting en het doel van het project zijn. Hier kan in een later stadium op worden teruggevallen. Licht partijen die later aanhaken daarom goed in over de eerder gemaakte afspraken.
  • De energietransitie is een complex vraagstuk waar niet een beste oplossing voor bestaat. Een goede manier om dit proces in te gaan is om de kracht van alle perspectieven te verenigen tot één passende aanpak. Dat vraagt van alle leden van het projectteam dat ze openstaan voor andere perspectieven, en bereid zijn hun oude manier van denken & doen ter discussie te stellen.
  • Oriënteer als projectteam welke koppelkansen er zijn. Zie hiervoor de knooppunten Sociale koppelkansen & gemeentelijke domeinen in kaart brengen en Fysieke koppelkansen & bestaande planningen in kaart brengen (fase 2). 
  • Als je bij de wijkaanpak streeft naar woonlastenneutraliteit, definieer dan precies wat je daaronder verstaat. Om achteraf te kunnen bepalen of dat doel behaald is, heb je meetbare/ toetsbare criteria nodig.

Uit de praktijk

Tijd is geld

In het overleg tussen de gemeente Apeldoorn, projectontwikkelaars en woningcorporaties bleken de duurzaamheidseisen een struikelblok waarover eindeloos werd gesproken. Dit leidde tot vertraging en extra kosten. Gemeenteambtenaren berekenden wat enkele maanden vertraging kostte en boden dat bedrag als subsidie aan. Daarmee was de overeenkomst snel gesloten. 
Tijd is geld

Uit de praktijk

Wat doe je bij een startbijeenkomst?

Bij een startbijeenkomst in het Prinseland - het Lage Land kwamen alle vertegenwoordigers, de gemeente en de projectleiders van de twee woningcorporaties in het gebied bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst werd besproken wat ieders belangen en prioriteiten waren en welke werkafspraken konden worden gemaakt om gezamenlijk stappen te zetten. De startbijeenkomst werd begeleid door onafhankelijke procesadviseurs, zodat de gemeente als een van de partijen kon deelnemen aan de bijeenkomst.
Wat doe je bij een startbijeenkomst?