Inloggen
Terug

Helderheid over ambities, belangen en prioritering

Draagt bij aan spoor:
B C F
Betrokken partijen:

Doel

Alle belanghebbenden zijn open over hun ambities, doelen en belangen en delen die met elkaar. Een open gesprek in de startfase maakt helder wat ieders prioriteiten zijn, waar de tegenstellingen en strijdigheden zitten en wat de punten zijn waarin partijen elkaar kunnen versterken. 

Aanpak

Echt samenwerken met verschillende stakeholders vereist een open agenda en gezamenlijke ambities. Neem de tijd om elkaar te leren kennen, onderken de verschillende belangen en bepaal samen de ambities. Zo ontstaat gedeeld eigenaarschap, een breed gedragen proces en actieve participatie van alle stakeholders. Maak bijvoorbeeld gebruik van de methodes die in het boek 'Gedeeld eigenaarschap' worden beschreven of van de Mutual Gains Approach.

Tips

  • Bepaal als projectteam welke wensen in de wijkaanpak worden meegenomen. Denk aan sociale en fysieke koppelkansen, zie de knooppunten Sociale koppelkansen & gemeentelijke domeinen in kaart brengen en Fysieke koppelkansen & bestaande planningen in kaart brengen (fase 2). 
  • Maak onderscheid tussen de ambitie van de gemeente voor de wijk als geheel én de ambitie van de gemeente voor haar publieke bezit in de wijk.
  • Het is essentieel om de belangen van elke stakeholder in kaart te brengen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de methode Stakeholder mapping gebruiken.
  • Neem de tijd om alle rollen van leden van het projectteam duidelijk te krijgen en vast te leggen. Het is belangrijk om hierover te kunnen discussiëren. Hierdoor ontstaat een vertrouwensband.
  • Houd een open blik bij het bespreken van verschillende belangen van betrokkenen. Een open blik vermindert de weerstand, doordat mensen zich gehoord en gezien voelen. Luister dus echt, zonder een oordeel te geven.
  • Spring over je schaduw heen. Wees bij het oplossen van vraagstukken bereid om je eigen werkwijze of mening ter discussie te stellen. Verplaats je in het perspectief van de andere partij(en), spring over je schaduw heen. Dit kan tot nieuwe, verrassende inzichten leiden. Een open gesprek met oog voor verschillende perspectieven is altijd goed voor de samenwerking.
  • Hou vast aan gemaakte afspraken en licht partijen die later in het proces aanhaken daarover goed in. 
  • Houd iedereen bij elkaar. De energietransitie is een langdurig proces waarbij de route in de praktijk vaak zal afwijken van de vooraf bedachte route. Het is belangrijk om te weten wat de richting en het doel van het project zijn, maar blijf flexibel in oplossingen en investeer in de goede relaties. Zorg ervoor dat iedereen de reis mee blijft maken. Dit proces gaat immers iedereen aan. 

Uit de praktijk

Tijd is geld

In het overleg tussen de gemeente Apeldoorn, projectontwikkelaars en woningcorporaties bleken de duurzaamheidseisen een struikelblok waarover eindeloos werd gesproken. Dit leidde tot vertraging en extra kosten. Gemeenteambtenaren berekenden wat enkele maanden vertraging kostte en boden dat bedrag als subsidie aan. Daarmee was de overeenkomst snel gesloten. 
Tijd is geld