Inloggen
Terug

Gemeente bepaalt haar invulling van ‘regierol’

Draagt bij aan spoor:
C
Betrokken partijen:

Doel

De gemeente bepaalt intern hoe zij hun 'regierol' invullen: Welke verantwoordelijkheden nemen ze? Welke activiteiten horen daarbij? En welke juist niet?

Aanpak

  • In de Transitievisie Warmte is op hoofdlijnen bepaald welke rol de gemeente heeft. Het kan per wijk verschillen hoe de gemeente die rol lokaal invult. In de eerste fase van de wijkaanpak vertaal je de Transitievisie Warmte naar projectniveau. De VNG heeft een afwegingskader gemaakt voor de keuze van de regierol van de gemeente.
  • De gemeente kan haar regierol op vier manieren invullen: als sturende regisseur, als procesregisseur, als integrale regisseur of als afwachtende regisseur. Weet de gemeente welke regierol zij kiest, dan geeft zij daar invulling aan door prioriteiten te stellen, ambities te formuleren en middelen toe te wijzen. Deze video en dit stappenplan geven meer informatie over de regierol van de gemeente.

Tips

  • Voor de gemeente helpt het om intern dit gesprek met elkaar te voeren, zodat zij onderling hetzelfde beeld hebben bij hun rol. Dat helpt om een houding te kiezen ten opzichte van andere belanghebbenden. 
  • Het is voor andere belanghebbenden verhelderend om te weten hoe de gemeente haar eigen rol ziet. Het geeft duidelijkheid wat ze wel en niet van de gemeente kunnen verwachten.
  • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Beleidskeuzes".
  • Tien gemeenten hebben hun krachten gebundeld om ondersteuning te ontwikkelen voor het maken van stevige strategische keuzes rond de energietransitie. De uitkomsten vind je in hoofdstuk 1 van dit rapport van de Argumentenfabriek.


Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk