Inloggen
1. Samen starten

Duidelijkheid over het doel en verhaal van het traject

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Alle belanghebbenden weten wat de aanleiding voor, de motivatie achter en het einddoel van de wijkaanpak is. Vragen kunnen helder worden beantwoord, de verwachtingen zijn realistisch en worden goed gemanaged.

Aanpak

Ontwikkel een communicatiestrategie op basis van het verhaal / de geschiedenis van de wijk. Onderzoek eerst welke thema's van belang zijn voor de wijk en de wijkbewoners en formuleer op basis daarvan waarom een wijkaanpak nodig is en hoe die aanpak bijdraagt aan de thema's. Gebruik storytelling-technieken om er één verhaal van te maken.

Tips

  • Bevraag zoveel mogelijk mensen, ook bij de gemeente, over het verhaal en de geschiedenis van de wijk.
  • Sluit aan bij wat er in de wijk leeft. Wellicht heeft de aanpak als hoofddoelstelling een nieuwe weginfrastructuur of de herontwikkeling van de wijk. Aardgasvrij worden kan best een afgeleid doel zijn.
  • Weef de boodschap van de aanpak door het verhaal van de wijk en maak het herkenbaar voor iedereen. Formuleer als projectteam helder de centrale boodschap die je aan bewoners wil overbrengen als het over de energietransitie gaat. Vind hierbij een passende positie op het spectrum van "De wijk moet nu eenmaal van het aardgas af" tot aan "We gaan bewoners helpen om de leefbaarheid van hun wijk te verhogen".
  • Overweeg om een lijst met veelgestelde vragen te publiceren voor bewoners. Hiermee neem je de eerste vragen weg van bezorgde, geïnteresseerde of vooroplopende bewoners.
  • Het lijkt een open deur, maar bereid je goed voor voordat je gaat communiceren met belanghebbenden. Verzamel alvast technische en sociale informatie zodat je antwoord kunt geven op vragen die worden gesteld. Met een goede start en gedegen informatie maak je een betrouwbare indruk.
  • Het vertrekpunt van een wijk is heel belangrijk. Wat is de boodschap die je wil overbrengen? Is dat dat elk gebouw meteen van het aardgas af moet of wil je eerst de behoeften van bewoners in kaart brengen en op die manier stap-voor-stap van het aardgas af?
  • De energietransitie is nog maar net begonnen. In dit stadium van de energietransitie komen we nog telkens nieuwe en onverwachte situaties tegen. Breng focus aan, stel een duidelijk doel. Laat je niet te veel afleiden door steeds weer nieuwe mogelijkheden.