Inloggen
6. Realisatie en nazorg

Binnen de wijk communiceren over bewonerservaringen

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt ervoor gezorgd dat bewoners tijdens de renovatie goede informatie krijgen. Je vraagt bewoners die de renovatie achter de rug hebben, hun ervaringen te delen. Laat ze ook vertellen over dingen niet goed gingen. De beste ambassadeurs voor een wijkaanpak zijn de bewoners zelf. 

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • Communiceer volgens het eerder opgestelde plan; zie knooppunt Communicatieplan opstellen voor realisatiefase (fase 5).
  • Vertel niet alleen de succesverhalen, maar wees transparant en eerlijk: vertel ook wat er niet goed gaat. Door te erkennen dat dingen niet goed gaan en door duidelijk te zijn over dat je de problemen gaat oplossen, versterk je je betrouwbaarheid. 
  • Gebruik de uitkomsten van de Evaluatie van het effect van genomen renovatiemaatregelen (fase 6) bij eerdere buurtbewoners.
  • Verhalen van enthousiaste bewoners inspireren buurtbewoners om ook de volgende stap te zetten. Doe bijvoorbeeld interviews met deze bewoners en publiceer dat in een aantrekkelijk vormgegeven brochure. Zo wek je mogelijk meer Interesse in vervolgstappen bij bewoners (fase 6).

Uit de praktijk

Transitiepilot: van koken op gas naar inductiekoken

In Utrecht-Overvecht worden 74 huishoudens geselecteerd mee aan een een transitiepilot: van koken op gas naar inductiekoken. De pilot helpt de samenwerkende organisaties (gemeente, netbeheerder en drie betrokken woningcorporaties) om in een vroeg stadium te zien of de kosten overeenkomen met de begroting en of de bewoners tevreden zijn. Als de pilot succes heeft, gaat de gemeente de aanpak opschalen. Na afloop van de pilot evalueren de samenwerkende organisties, bewoners en de uitvoerende marktpartijen.
Transitiepilot: van koken op gas naar inductiekoken

Uit de praktijk

Goed voorbeeld doet goed volgen

Als de ene bewoner zijn woning verbetert, stimuleert dit andere bewoners om hetzelfde te doen. Dat is de ervaring van energieloket Groningen. Het energieloket biedt bewoners de mogelijkheid om een warmtescan te laten maken van hun woning. Veel bewoners besluiten op basis van die warmtescan hun oude voordeur te vervangen door een voordeur die de woning beter isoleert. Omdat deze zichtbare verbetering opvalt, worden andere straatbewoners aan het denken gezet. Gaandeweg volgen er meer nieuwe voordeuren. Zichtbare veranderingen zorgen dus voor een sneeuwbaleffect.
Goed voorbeeld doet goed volgen

Uit de praktijk

Zichtbare veranderingen leiden tot activatie bij anderen

Het energieloket in Groningen merkt dat andere bewoners geactiveerd worden om iets aan hun huis te doen wanneer andere bewoners ook zichtbare veranderingen doen. Veel bewoners hebben naar aanleiding van de warmtescan die voorzien wordt door het energieloket hun voordeur bijvoorbeeld vervangen. Een nieuwe voordeur valt op en zet mede straatbewoners aan het denken: ‘ik wil ook een nieuwe voordeur!’ Zichtbare veranderingen zorgen op deze manier voor een sneeuwbaleffect doordat andere mensen zich ook aangetrokken voelen om iets zichtbaars aan hun huis aan te passen.
Zichtbare veranderingen leiden tot activatie bij anderen