Inloggen

Waarom?

Het Wijkkompas is ontwikkeld omdat de Rijksoverheid besloten heeft dat alle huishoudens op termijn overstappen op een duurzaam energiesysteem. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat per wijk wordt bepaald wat het beste alternatief voor aardgas is. De gemeente is daarbij aangewezen als regisseur. Dit betekent dat de gemeente voor elke wijk of buurt  een Wijkuitvoeringsplan opstelt dat wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Het verduurzamen van een wijk of buurt duurt vaak meerdere jaren en vraagt om een intensieve samenwerking tussen lokale belanghebbenden en marktpartijen. De gemeente staat voor de uitdaging om in deze periode het overzicht te houden en het gesprek tussen de betrokkenen in goede banen te leiden. En dat bij elke wijk opnieuw. Het Wijkkompas biedt gemeenten en lokale betrokkenen praktisch houvast, zodat steeds meer wijken succesvol worden verduurzaamd.