Inloggen

Zes sporen

Het Wijkkompas biedt inzicht in de perspectieven en belangen van stakeholders die vanuit een verschillende invalshoeken betrokken zijn bij de wijkaanpak. Deze perspectieven noemen we sporen. Om een succesvolle wijkaanpak te voltooien is het noodzakelijk om alle zes sporen in beeld te houden en op passende momenten te betrekken. Per knooppunt wordt weergegeven welke sporen betrokken zijn. Dit zijn de zes sporen:

ABewoners doen mee
Bewoners in het gebied zullen mee moeten doen, dus het is van groot belang om zowel huurders als particulieren woningeigenaren op passende wijze te betrekken bij de wijkaanpak.

BZakelijke vastgoedeigenaren doen mee
Ook alle zakelijk vastgoedeigenaren zullen mee moeten doen, om te zorgen dat het aardgasnetwerk niet meer nodig is. Hieronder vallen onder andere woningcorporaties en kantooreigenaren.

CBesluitvorming verloopt zorgvuldig en transparant
Het is belangrijk dat het proces zorgvuldig en transparant doorlopen wordt. Dit is voornamelijk de rol van de gemeente die doorgaans de wijkaanpak begeleidt.

DOverstap is betaalbaar en financierbaar
Daarnaast moet de overstap voor iedereen betaalbaar en financierbaar zijn voor iedereen. Vandaar dat financiële instellingen betrokken moeten zijn, onder meer om passende financieringsconstructies aan te bieden.

EEr is voor alle gebouwen passend renovatieaanbod
Voor elk gebouw moet er een passend renovatieaanbod aangeboden worden. Marktpartijen zullen de renovatiemaatregelen uiteindelijk aanbieden aan de gebouweigenaar. Ze moeten daarom tijdig betrokken worden om passende maatregel(pakket)en te kunnen ontwikkelen.

FFossielvrij energienetwerk is betrouwbaar
Tot slot spelen de netbeheerder en eventueel andere energiepartijen een rol om zorg te dragen dat het nieuwe, fossielvrije energiesysteem werkt en betrouwbaar is.