Inloggen
Terug

Keuze voor warmtebron en consequenties voor huidig energiesysteem vastleggen

Draagt bij aan spoor:
F
Betrokken partijen:

Doel

De projectgroep beslist wat de nieuwe warmtevoorziening in de wijk wordt en wat de consequenties daarvan zijn voor het huidige energiesysteem. Dit inzicht is nodig om het Wijkuitvoeringsplan te kunnen vaststellen. 

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • Zie de eerdere knooppunten Oplossingen voor gevolgen van keuze warmtebron voor elektriciteitsnet (fase 3), Ambitieniveau voor gebouwen en woningen (fase 3) en Kiezen van de juiste aanbieder (fase 4).
  • Geef tijdig zekerheid over de gekozen warmteoplossing in de wijk. Dit is van belang voor woning- en gebouweigenaren, maar ook voor de netbeheerder. De netbeheerder moet de capaciteit en het kapitaal voor de aanpassingen al een aantal jaren voor de uitvoering vastleggen.
  • Het niveau van verduurzaming van woningen heeft consequenties voor de energieinfrastructuur. Breng die in kaart. Ter illustratie: meer isolatie bij woningen leidt tot een lagere warmtebehoefte. Dat leidt weer tot een lagere behoefte aan dikke elekriciteitskabels (in geval van all-electric) en kleinere buizen (in geval van stadswarmte). 
  • Het vastleggen van de consequenties voor het huidige energiesysteem zal een iteratief proces zijn. Begin dus met de informatie die er al wél is en voeg gaandeweg meer details toe.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk