Inloggen
4. Keuzes maken

Bepalen van benodigde investeringen en verdeling van kosten

Draagt bij aan spoor:
C D
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Je hebt als projectgroep helder inzicht in de investeringskosten van de wijkaanpak en in de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership). Je maakt duidelijke afspraken over de verdeling van de kosten voor het gebied en voor de projecten op complex- en woningniveau.

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • Ga uit van de criteria die in fase 3 zijn opgesteld bij het knooppunt Criteria bepalen voor keuze van energiesysteem.
  • Zorg dat je inzicht hebt in de Total Cost of Ownership (TCO): de investeringskosten en de exploitatiekosten van de wijkaanpak. 
  • De keuzes bij dit knooppunt hebben invloed op het knooppunt Inrichten van financiele arrangementen (fase 5)
  • Als je streeft naar woonlastenneutraliteit, zorg dan voor criteria om woonlastenneutraliteit te meten en te toetsen. Maak het duidelijk en begrijpelijk, zodat alle bewoners begrijpen wat er met woonlastenneutraliteit wordt bedoeld en hoe dat wordt berekend. 
  • Vraag iemand met financiële deskundigheid in het projectteam. Een deskundige die de kosten in beeld brengt, op de juiste wijze over de partijen verdeelt en ervoor zorgt dat de kosten naar de bewoners kunnen worden verantwoord. 

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk