Inloggen
4. Keuzes maken

Bepalen van benodigde investeringen en verdeling van kosten

Draagt bij aan spoor:
C D
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

De projectgroep heeft helder inzicht in de investeringskosten om de wijkaanpak te realiseren, en in de exploitatiekosten daarna (Total Cost of Ownership). De projectgroep maakt duidelijke afspraken over hoe de kosten worden verdeeld tussen gemeente, woningcorporatie, netbeheerder, gebouweigenaren, huurders, en andere relevante stakeholders. Het gaat zowel om de kosten voor infrastructuur, openbare ruimte als de kosten op gebouw- en woningniveau.

Aanpak

Allereerst zorg je voor inzicht in de totale kosten (zowel investering als exploitatie). Zet op een rij welke keuzes er gemaakt moeten worden om die kosten te verdelen, en of daar een logische volgorde voor is. Vervolgens gaat de projectgroep hierover met elkaar in gesprek over deze vragen en voeren zij gesprekken met externe stakeholders. Leden van het projectteam voeren in hun eigen organisatie ook gesprekken over de kosten die zij willen en kunnen dragen.  

Tips

  • Ga uit van de criteria die in fase 3 zijn opgesteld bij het knooppunt Criteria bepalen voor keuze van energiesysteem. Daarin is o.a. afgesproken met welke tijdsspanne je rekent (30 tot 50 jaar) en welke kosten zijn inbegrepen in de TCO.
  • Zorg dat je inzicht hebt in de Total Cost of Ownership (TCO): dit zijn álle kosten die gemoeid zijn met de verduurzaming van de wijk. Het bevat de eenmalige investeringskosten, maar ook alle exploitatiekosten, zoals onderhoud en afschrijving. Dit type berekening verkleint de kans dat er later onvoorziene kosten opduiken, of dat het financiële plaatje in de praktijk slechter uitpakt dan voorgeschoteld (bijvoorbeeld voor de bewoner).  
  • Dit knooppunt vraagt om veel financiële deskundigheid. Schakel, als die nog niet aanwezig is, een deskundige in die de investerings- en exploitatiekosten goed in beeld brengt.
  • Toch is dit knooppunt niet puur financieel van aard. Gesprekken over de verdeling van kosten gaan ook over de belangen van de stakeholders, over financiële mogelijkheden (en beperkingen), en de mate van eigenaarschap die zij willen nemen. Als die aspecten van deze keuze aandacht krijgen helpt dat om tot weloverwogen conclusie te komen.
  • De keuzes bij dit knooppunt zijn zeer bepalend of alle betrokkenen achter het definitieve Wijkuitvoeringsplan staan. Dus neem er de tijd voor!

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk