Inloggen
Terug

Wijkwensen verkennen

Draagt bij aan spoor:
A B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt de wensen van bewoners en gebouweigenaren voor de wijk geïnventariseerd, zodat de wijkaanpak daarbij kan aansluiten. Voorbeelden zijn het tegengaan van wateroverlast bij regen, de aanleg van een nieuwe speeltuin of meer parkeerplekken.

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • Kijk of de woningcorporatie en de gemeente strategieën voor de wijk hebben opgesteld. Mogelijk hanteert de woningcorporatie als uitgangspunt dat de energietransitie zonder huurverhoging wordt gerealiseerd. Of heeft de gemeente besloten dat bewoners een vast en maximaal bedrag voor de aansluiting op een warmtenet (de BAK) betalen en de onrendabele top door de gemeente zelf wordt gefinancierd.
  • Betrek alle relevante afdelingen van de gemeente bij de wijkaanpak.
  • Informeer bij bewoners wat zij al weten over verduurzaming en wat zij als obstakels en als uitdagingen zien. Welke ideeën hebben zij voor de wijk? Organiseer bijvoorbeeld een stadspanel om meningen en ideeën te inventariseren.
  • Creëer hotspots in een wijk om de betrokkenheid van bewoners te vergroten en hun wensen beter te leren kennen. Dit kunnen plekken zijn waar bewoners elkaar fysiek tegenkomen, zoals sportscholen en buurthuizen, het kunnen ook online ontmoetingsplekken zijn, zoals een buurtapp als Nextdoor, waarmee ook geadverteerd kan worden. 
  • Bied bewoners een lonkend perspectief. Verken samen met bewoners hoe de kwaliteit van de leefomgeving kan worden verhoogd. Vaak zijn er zaken die inwoners anders zouden willen, al hebben ze niet direct met energie en duurzaamheid te maken. Denk aan parkeerproblemen, wateroverlast, stoepen die scheef liggen, lantaarnpalen op verkeerde plekken, onveilige situaties. Als de straten van een wijk opengaan en er grootschalige aanpassingen worden gerealiseerd, biedt dit ook mogelijkheden om de wijk leefbaarder, veiliger en fijner te maken.

Oproep: heb jij een format voor het in kaart brengen van wijkwensen? Meld het via info@wijkkompas.nl

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk