Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Subsidies in beeld brengen

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

Je brengt alle subsidiemogelijkheden in kaart, zowel voor particulieren als voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties, particuliere verhuurders en eigenaren van utiliteitsgebouwen. Op basis hiervan weet je of er aanvullende (gemeentelijke) subsidies nodig zijn. 

Aanpak

Financiering en subsidies zijn beide instrumenten om de aanpak van woningen en gebouwen betaalbaar te maken. Verken wat de landelijke, regionale en lokale subsidiemogelijkheden zijn voor de verschillende doelgroepen en type ingrepen. Inzicht hierin heb je later nodig bij de knooppunten Financiële mogelijkheden op een rij zetten (fase 3) en Inrichten financiële arrangementen (fase 5).

Tips

  • Inventariseer de subsidiemogelijkheden voor je het gesprek met bewoners en vastgoedeigenaren aangaat.
  • Bekijk de subsidie- en financieringswijzer van RVO.
  • Subsidies voor woning- en gebouweigenaren kunnen worden aangevuld met subsidies voor projecten in de wijk, zoals bijvoorbeeld de Proeftuin Aardgasvrije Wijken.
  • Naast subsidies zijn leningen een belangrijk middel om de aanpak van woningen en gebouwen betaalbaar te maken. Zie meer bij knooppunt Financieringsmogelijkheden in beeld brengen (fase 2). 
  • Houd er in de planning rekening mee dat het aanvragen of ontwikkelen van passende subsidiemogelijkheden de nodige voorbereidingstijd vraagt. En dat niet alle subsidies 'stapelbaar' zijn. 
  • De gemeente Amersfoort heeft een overzicht gemaakt van relevante subsidies en financieringsconstructies. 
  • Schakel zo nodig een adviesbureau in om je voor te laten lichten over mogelijke subsidies en financiële regelingen. Er zijn heel veel opties, het is belangrijk om een goed overzicht te krijgen. Daar is kennis van zaken voor nodig.