Inloggen
Terug

Sociale koppelkansen in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
A B E
Betrokken partijen:

Doel

Je inventariseert de sociale koppelkansen in de wijk of het gebied. Zie je kansen om de transitie van het energiesysteem te verbinden met sociale verbeteringen en oplossingen voor sociale problematiek?

Aanpak

Ga met collega's bij de gemeente en met organisaties uit het sociale domein in gesprek over vraagstukken die in de wijk spelen, op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, werkgelegenheid of veiligheid. Klop ook aan bij de welzijnsorganisaties, culturele en educatieve instellingen en de woonconsulenten van de woningcorporatie in de wijk. Zij hebben informatie die relevant is voor de wijkaanpak.

Tips

 • Denk bij sociale koppelkansen aan:
  • Vraagstuk energiearmoede
  • Toekomstbestendigheid woningen (langer thuis wonen)
  • Sociale cohesie
  • Werkgelegenheid
  • Bestrijden van eenzaamheid
  • Verbeteren van sociale veiligheid
 • Een sociale koppelkans is het bestrijden van energiearmoede. Help bijvoorbeeld huishoudens met een laag inkomen efficiënter met energie om te gaan. Deze wetenschappelijk onderbouwde toolkit kan als startpunt dienen voor een effectieve aanpak. 
 • Het integreren van koppelkansen is een strategische zet. Strategisch handelen betekent: afstand nemen, opties verkennen, afwegen en prioriteiten stellen. Hoofdstuk 2 van dit rapport legt uit hoe gemeenten een koppelkansen-aanpak kunnen vormgeven.
 • De verduurzaming van woningen biedt soms ook kansen om woningen levensloopbestendig te maken. Dit betekent dat bewoners langer thuis kunnen wonen. 

Uit de praktijk

Wees alert op koppelkansen

In de Benedenbuurt in Wageningen was de riolering aan vervanging toe. Een bewoner informeerde bij de gemeente naar de mogelijkheden om de plantsoenen te helpen onderhouden, maar kreeg het verzoek nog even te wachten tot de plantsoenen opnieuw waren aangelegd, na de vervanging van het riool. Toen gingen er lampjes branden. Want bood de vervanging van het riool ook niet een uitgelezen kans om meteen een warmtenet aan te leggen? Hier was dus sprake van meerdere koppelkansen tegelijk. Foto: www.gelderlander.nl
Wees alert op koppelkansen