Inloggen
Terug

Sociale koppelkansen & gemeentelijke domeinen in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
A B C E
Betrokken partijen:

Doel

Je inventariseert de sociale koppelkansen in de wijk of het gebied. Welke kansen zijn er om de transitie van het energiesysteem te verbinden met sociale verbeteringen en oplossingen voor sociale problematiek? Je inventariseert welke beleidsdomeinen van de gemeente betrokken zijn bij het sociale aspect van de verduurzaming. Je stemt met de betrokken beleidsdomeinen af waar kansen en risico's liggen. 

Aanpak

Onderzoek welke plannen er zijn voor de wijk en waar ze elkaar raken. Ga daarvoor met collega's bij de gemeente in gesprek over vraagstukken die in de wijk spelen. Denk aan thema's zoals zorg, welzijn, onderwijs, werkgelegenheid of veiligheid. Klop ook aan bij organisaties uit het sociale domein, zoals welzijnsorganisaties, culturele en educatieve instellingen en de woonconsulenten van de woningcorporatie in de wijk. 

Tips

Sociale koppelkansen in kaart brengen
‘Meekoppelen’ is jargon voor het combineren van verschillende opgaven, om een opgave-overstijgend doel te bereiken. Een meekoppelaanpak bestaat uit een combinatie van maatregelen of activiteiten waarmee doelen vanuit meerdere opgaven en vanuit verschillende beleidsdomeinen worden behaald.
  • Denk bij sociale koppelkansen aan:
  • Het integreren van koppelkansen is een strategische zet. Strategisch handelen betekent: afstand nemen, opties verkennen, afwegen en prioriteiten stellen. Hoofdstuk 2 van dit rapport legt uit hoe gemeenten een koppelkansen-aanpak kunnen vormgeven.

Koppeling met gemeentelijke beleidsdomeinen
  • Kijk naar de ambities, belangen en prioriteiten van alle belanghebbenden en naar de wensen en bestaande plannen voor de wijk. Leg daar waar mogelijk koppelingen tussen. Zie de knooppunten Helderheid over ambities, belangen en prioritering (fase 1) en Woon- en wijkwensen verkennen (fase 2) en Fysieke koppelkansen & bestaande planningen in kaart brengen (fase 2).
  • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Beleidskeuzes" en "Ken je wijk"
  • Houd rekening met de nieuwe Omgevingswet. Meer informatie en handreikingen vind je bij het Informatiepunt Omgevingswet
  • Sommige keuzes kunnen beter regionaal worden genomen, omdat ze betrekking hebben op een groter gebied dan één wijk. Denk bijvoorbeeld aan bronontsluiting of een warmte-infrastructuur. Gemeenten werken de gemaakte keuzes vervolgens uit in een specifieke wijkaanpak.
  • Het is effectiever om te onderzoeken of de wijkaanpak kan aansluiten bij projecten die pas over 2 jaar van start gaan, dan om te kijken naar projecten die nu van start gaan.
  • Lees de publicatie 'Sturen op woonlasten' voor ervaringen met en inspiratie voor integraal samenwerken in de gemeente. 

Oproep: Ken jij meer instrumenten of methodieken om sociale koppelkansen in kaart te brengen? Laat het weten via info@wijkkompas.nl

Uit de praktijk

Wees alert op koppelkansen

In de Benedenbuurt in Wageningen was de riolering aan vervanging toe. Een bewoner informeerde bij de gemeente naar de mogelijkheden om de plantsoenen te helpen onderhouden, maar kreeg het verzoek nog even te wachten tot de plantsoenen opnieuw waren aangelegd, na de vervanging van het riool. Toen gingen er lampjes branden. Want bood de vervanging van het riool ook niet een uitgelezen kans om meteen een warmtenet aan te leggen? Hier was dus sprake van meerdere koppelkansen tegelijk. Foto: www.gelderlander.nl
Wees alert op koppelkansen

Uit de praktijk

Ga op zoek naar koppelkansen

De gemeente Tilburg wil de wensen van gebouweigenaren inventariseren. Het doel is om concrete koppelkansen voor de energietransitie op het spoor te komen en om verschillende beleidsdomeinen met elkaar te verbinden. De herinrichting van de gebouwde omgeving kan bijvoorbeeld worden benut om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te reduceren, maar desgewenst ook om een parkeerprobleem op te lossen of een speeltuin te realiseren. De voordelen van koppelkansen zijn groot. Bewoners zijn eerder geneigd om mee te werken aan CO2-reductiemaatregelen als daarmee ook iets wordt gedaan aan de problemen die zij ervaren. Daarnaast ontstaat er meer samenwerking tussen afdelingen binnen de gemeente.
Ga op zoek naar koppelkansen