Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Participatiestrategie opstellen

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Je weet hoe je de wijk betrekt en betrokken houdt bij de besluitvorming.

Aanpak

Participatie is effectief als het vanuit wensen, behoeften en structuren van bewoners ontstaat ("bottom-up"). Hiervoor zijn geen shortcuts, deze processen kosten tijd en geld. Stel een doel: hoeveel procent van de inwoners moet bijvoorbeeld betrokken zijn? Start bij de bestaande organisaties van bewoners; bedenk samen met hen hoe iedereen betrokken kan raken. Stel vast hoe je de drempels (tijdsbeslag, het gevoel er geen verstand van te hebben, weerstand tegen klimaatbeleid e.d.) kunt verlagen. Creëer niveaus: op de hoogte blijven, mening geven, meedenken en onderzoeken. Bepaal samen met de afdeling communicatie de boodschappen en de kanalen om de dialoog te starten. Stel vast welke middelen nodig zijn, niet alleen voor het ‘zenden’ maar ook voor het ‘ontvangen’ en de opvolging die daarbij hoort. Leg de strategie vast in een document en deel dit ook bestuurlijk.

In het knooppunt Passende participatievormen vormgeven voor bewoners gebruik je deze strategie om participatievormen uit te werken voor de doelgroepen in de wijk.

Tips

  • Benader participatie vanuit bestaande structuren, en begin bij vraagstukken die écht leven in de wijk. Die gaan misschien niet (direct) over de energietransitie. Dan is het verbinden van de energietransitie met in de wijk meer levende opgaven de sleutel naar succesvolle participatie en eigenaarschap bij bewoners. Zie daarvoor ook het knooppunt Fysieke en sociale opgaven van de wijk in kaart brengen. Werk hierin nauw samen met collega's in andere domeinen binnen en buiten de gemeente.
  • Niet alle bewoners in de wijk hebben er behoefte aan op dezelfde manier betrokken te worden. Zo kan het zijn dat een relatief klein deel actief mee wil denken met de technische aspecten. Anderen willen misschien tussentijds geïnformeerd willen worden en pas actief betrokken worden als er een concreet voorstel is. Om alle bewoners mee te krijgen is het daarom belangrijk verschillende vormen van participatie aan te bieden.
  • De Participatieladder helpt bij de discussie over de in te zetten participatievormen (informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen, zelf organiseren).
  • Het Participatiekompas, ontwikkeld door Stipo bij de Gemeente Arnhem, biedt handvatten om de participatiestrategie in vier stappen vorm te geven.
  • Zorg dat je altijd transparant bent, ook als er iets mis gaat, om vertrouwen in stand te houden.
  • Zorg voor continue toestroom van gesprekspartners gedurende het proces; er vallen ook mensen af.