Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Koppeling met gelijke woningen op andere plekken

Draagt bij aan spoor:
E
Betrokken partijen:

Doel

Je brengt vergelijkbare huur- en koopwoningen in de wijk of het gebied in kaart. Door een koppeling te maken tussen vergelijkbare woningen, schep je mogelijkheden tot opschaling. Ook kun je leren van eerdere ervaringen met de aanpak van vergelijkbare woningen. 

Aanpak

Gebruik de typologie van de voorbeeldwoningen van RVO om te bepalen in welke categorieën de woningen in het gebied vallen.

Tips

  • Vraag de woningcorporatie inzicht te geven in het type woningen dat zij bezit en zo mogelijk een lijntje te leggen naar woningcorporaties met een vergelijkbaar woningbezit.
  • Bij een typologie die veel voorkomt in de sociale huursector, kan het zinvol zijn om andere woningcorporatie te vragen of welke schaalbare verduurzamingsoplossingen zij voor dit type woning toepassen.

Uit de praktijk

Een online huisdossier biedt inzicht

Bewoners in het Ramplaankwartier in Haarlem kunnen gebruik maken van een online huisdossier. In dit persoonlijke dossier kunnen zij gegevens invullen over hun huis, bijvoorbeeld of het dubbel glas heeft en wat het verbruik is van gas en elektra. Deze gegevens helpen om te bepalen wat er nodig is om het huis te verduurzamen. Een ingevuld online huisdossier is een goede voorbereiding voor een bezoek van de energiecoach, die tegen een laag tarief wordt aangeboden. De energiecoach maakt een quickscan en geeft op basis van de verbruiksgegevens advies voor de verduurzaming van het huis.
Een online huisdossier biedt inzicht

Uit de praktijk

Menukaart met verduurzamingsopties

 In de Apeldoornse wijk De Maten hebben de bewoners samen met de energieregisseur een menukaart laten maken met verduurzamingsopties. De reden was dat een aantal bewoners de energieregisseur benaderde met de vraag: ‘Wij hebben hier 50 exact dezelfde woningen, wat kunnen we daarmee?’ Twee bewoners gingen bij iedereen koffie drinken en nodigden bewoners uit om mee te doen met een gezamenlijke aanpak. Daar was veel belangstelling voor. Een bouwkundig bedrijf bracht vervolgens in kaart welke maatregelen nodig zijn om de woningen te verduurzamen. Op basis hiervan is de menukaart gemaakt met verschillende (losse of samengestelde) opties. Bewoners weten waar ze moeten beginnen en kunnen kiezen hoe snel en hoe ver ze gaan. 
Menukaart met verduurzamingsopties

Uit de praktijk

Welkomstpakketten voor nieuwe bewoners

De gemeente Groningen heeft in overleg met het energieloket Groningen besloten om geld van de Reductie Regeling Energietransitie (RRE) in te zetten voor welkomstpakketten voor haar inwoners. 
Er zijn vijf welkomstpakketten ter waarde van 50 euro, zoals een pakket met led-lampen en een pakket met een watertimer en waterbesparende douchekop. De bewoners ontvangen per post of op een bewonersavond een voucher. Ze kiezen hun pakket op de website van het energieloket en kunnen dat vervolgens bij een bouwmarkt in de buurt ophalen.  Het doel van deze actie is om bewoners te welkom te heten bij de energietransitie en ze bewuster te maken over wat zij daar in eigen huis aan kunnen doen. Bewoners worden ook uitgenodigd voor bewonersbijeenkomsten om meer informatie over de energietransitie en wijkaanpak te krijgen.
Welkomstpakketten voor nieuwe bewoners