Inloggen
Terug

Informele netwerken en verbindende actoren in de wijk identificeren

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Je kent de informele netwerken in de wijk of het gebied: cafés, winkels, een buurthuis en sportschool bijvoorbeeld. Hier vind je de verbindende actoren die kunnen helpen om de diverse doelgroepen in de wijk te bereiken. Zo kun je via de vertrouwde kanalen informatie over de wijkaanpak delen en mogelijk ook de sociale koppelkansen uitwerken. 

Aanpak

Ga in gesprek met collega's binnen de gemeente die actief zijn in de wijk zoals de wijkmanager. Praat ook met mensen van andere organisaties die actief zijn in de wijk, zoals welzijnsorganisaties of woningcorporaties. Zij weten vaak het beste wat er in de wijk speelt en wie actieve ondernemers en bewoners in de wijk zijn.
  • Meer informatie over placemaking vind je in dit kennisdocument van Smart Energy Cities
  • Je kunt de initiatiefkaarten gebruiken om met bewoners in gesprek te gaan over initiatief die al lopen. Vind hier een format

Tips

  • Informele netwerken heb je liever vóór dan tégen.
  • Investeer in goede contacten. Bezoek de markt, fiets door de buurt, loop door het winkelcentrum en ga in gesprek op straat.
  • Voor sociale koppelkansen, zie knooppunt Sociale koppelkansen in kaart brengen (fase 2).
  • Raadpleeg de Handreiking Participatie van PAW voor hulp bij een op de wijkgerichte participatieaanpak. Kijk bij dit knooppunt specifiek naar "Ken je wijk" en "Groepen bewoners"
  • Breng in kaart welke typen mensen in een wijk wonen. Onderzoek welke bewoners veel invloed hebben in de wijk - dit is niet altijd iemand van de wijkraad. Als je het vertrouwen van die personen wint, zullen zij wijkgenoten meenemen.

Uit de praktijk

Huisarts speelt verbindende rol

In Stad aan 't Haringvliet is de voormalige huisarts betrokken bij het project. Hij is enthousiast en denkt mee: zowel over wat technisch kan als hoe bewoners het beste meegenomen kunnen worden. Als verbinder in de wijk heeft hij er bijvoorbeeld voor gezorgd dat evenementen in het dorp, zoals een sportevenement, automatisch worden gekoppeld aan het project.
Huisarts speelt verbindende rol