Inloggen
Terug

Fysieke koppelkansen in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
A B C E
Betrokken partijen:

Doel

Je inventariseert de fysieke koppelkansen in het gebied. Waar liggen kansen en risico's? Zijn er mogelijk andere plannen en planningen die kunnen worden gekoppeld?

Aanpak

Ga in gesprek met collega's en organisaties uit het fysieke domein over de vraagstukken die in de wijk spelen. Denk daarbij aan collega's van de afdelingen bouw- en woningtoezicht, welstand, water en riolering, ruimtelijke ordening en groen, en aan organisaties die onderdelen van de fysieke ruimte beheren zoals het waterschap en de netbeheerder.

Tips

 • Denk bij fysieke koppelkansen aan:
  • Klimaatadaptatie (randvoorwaardelijk!)
  • Groen
  • Flora en fauna (biodiversiteit, nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen)
  • Riolering
  • Asbestsanering en betonrot
  • Mobiliteit (oplaadmogelijkheden)
  • Veiligheid: licht, infrastructuur (stoep en weg)
  • Vastgoed: de renovatie van een iconisch gebouw vroeg in het traject maakt bewoners sneller enthousiast voor de wijkaanpak en de renovatie van hun eigen woning.
 • Het integreren van koppelkansen is een strategische zet. Strategisch handelen betekent: afstand nemen, opties verkennen, afwegen en prioriteiten stellen. Hoofdstuk 2 van dit rapport legt uit hoe gemeenten een koppelkansen-aanpak kunnen vormgeven.
 • Circulariteit is een complex thema, waaraan veel partijen hun eigen invulling geven. Zoek voorbeelden waarin op kleine schaal circulariteit wordt toegepast en kijk hoe je die voorbeelden kunt gebruiken bij jouw wijkaanpak. Niet alles hoeft in één keer circulair te zijn. Het gaat stapsgewijs, net als een wijk 'aardgasvrij-ready' maken of een woningen in stappen verduurzamen.

Uit de praktijk

Wees alert op koppelkansen

In de Benedenbuurt in Wageningen was de riolering aan vervanging toe. Een bewoner informeerde bij de gemeente naar de mogelijkheden om de plantsoenen te helpen onderhouden, maar kreeg het verzoek nog even te wachten tot de plantsoenen opnieuw waren aangelegd, na de vervanging van het riool. Toen gingen er lampjes branden. Want bood de vervanging van het riool ook niet een uitgelezen kans om meteen een warmtenet aan te leggen? Hier was dus sprake van meerdere koppelkansen tegelijk. Foto: www.gelderlander.nl
Wees alert op koppelkansen